.

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật về xây dựng, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và PBGDPL

Thứ Năm, 22/10/2015, 13:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 22-10, Sở Tư pháp tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật về xây dựng, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên là chuyên viên phụ trách pháp chế của UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý và các phòng chuyên môn, tổ chức giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp.

Toàn cảnh lớp tập huấn.
Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị; kỹ năng xây dựng và thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND; kỹ năng PBGDPL thông qua tuyên truyền trực tiếp…

Được biết, lớp tập huấn này nằm trong chương trình đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước” tỉnh Quảng Bình năm 2015.

Ngọc Hải