.

Quán triệt công tác tuyên truyền tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Thứ Ba, 20/10/2015, 16:43 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 20-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin-Truyền thông tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến quy chế tác nghiệp đối với phóng viên tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Chủ trì hội nghị có  đồng chí Cao Văn Định, TUV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;Lãnh đạo  Sở Thông tin-Truyền thông, đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn.
a
Đồng chí Cao Văn Định, TUV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.
Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Sở Thông tin-Truyền thông phổ biến Quy chế hoạt động báo chí tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Theo đó, các phóng viên được mời dự Đại hội phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa-Thông tin tại Quyết định số 10/2004/QĐ-BVHTT và Quy định hoạt động của phóng viên báo chí tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI do Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đề ra.
 
Các phóng viên dự Đại hội được cấp thẻ phù hiệu, bố trí chỗ ngồi phù hợp và cung cấp đầy đủ tài liệu theo quy định của pháp luật. Phóng viên có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; các thao tác nghiệp vụ phải đảm bảo trang trọng của Đại hội, đưa tin trung thực, chính xác, kịp thời về Đại hội...
 
Qua ý kiến phát biểu của các phóng viên, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, đã tập trung tuyên truyền sâu đậm về kết quả đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần vào sự thành công của đại hội Đảng các cấp.
 
Đồng chí Cao Văn Định đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương cần tuyên truyền sâu đậm về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong dư luận xã hội. Tiểu Ban tuyên truyền Đại hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo tác nghiệp; đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin quá trình diễn biến của Đại hội cho các phóng viên báo chí.
 
Tr.T