.

Đến năm 2030, thị trấn Hoàn Lão trở thành đô thị loại IV

Thứ Hai, 19/10/2015, 14:24 [GMT+7]
(QBĐT) - UBND tỉnh vừa có quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch) và vùng phụ cận đến năm 2030, quy mô đạt các tiêu chí của đô thị loại IV.
 
Theo đó, diện tích lập quy hoạch khoảng 23.927ha thuộc thị trấn Hoàn Lão và 17 xã phụ cận gồm: Mỹ Trạch, Hạ Trạch, Bắc Trạch, Thanh Trạch, Sơn Lộc, Hải Trạch, Phú Trạch, Hoàn Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Vạn Trạch, Tây Trạch, Trung Trạch, Đại Trạch, Hòa Trạch, một phần xã Nam Trạch và xã Nhân Trạch.
a
Hạ tầng giao thông vùng phụ cận thị trấn Hoàn Lão được đầu tư khá hoàn thiện.
Quy mô dân số hiện tại khoảng 100.354 người, đến năm 2020 là 106.669 người và năm 2030 là 119.741 người.
 
Quy hoạch định hướng phát triển không gian đô thị với quy mô 8 phường và 10 xã, đồng thời điều chỉnh và bổ sung các khu chức năng chính đô thị phù hợp với đô thị loại IV như: khu trung tâm hành chính, khu thương mại dịch vụ, khu ở đô thị, khu công viên cây xanh, vui chơi giải trí, khu công nghiệp…
 
UBND tỉnh yêu cầu lập Quy hoạch thị trấn Hoàn Lão đến năm 2030, trên cơ sở rà soát lại các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt, đánh giá kết quả thực hiện theo quy hoạch; phân tích và đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên và hiện trạng về kinh tế-xã hội, dân số, sử dụng đất đai, cơ sở hạ tầng và môi trường đô thị; xác định rõ mục tiêu, động lực phát triển đô thị; dự kiến hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện...
 
Mục tiêu của việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão là quy hoạch lại vùng phụ cận theo định hướng phát triển không gian đô thị thống nhất, đáp ứng các tiêu chí trở thành một đô thị loại IV vào năm 2030, làm cơ sở cho việc chia tách địa giới hành chính và thành lập mới thị xã trực thuộc tỉnh trong tương lai.
 
P.V