.

Khai giảng lớp cao cấp lý luận Chính trị K8, khóa học 2015-2017

Thứ Ba, 13/10/2015, 15:29 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 13-10, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận Chính trị K8 (hệ không tập trung), khóa học 2015-2017. Tham dự có đồng chí Trần Xuân Vinh, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và 89 học viên là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ dự nguồn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị.
Đồng chí Trần Xuân Vinh, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng.
Toàn cảnh lễ khai giảng.
Trong thời gian 2 năm (2015-2017), các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội, hành chính; các chuyên đề về khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý…
 
Khóa học sẽ giúp cho các học viên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, vận dụng sáng tạo lý luận và phương pháp khoa học để có thể giải quyết những vấn đề mới, xử lý những tình huống mới nảy sinh trong thực tiễn công tác.
 
Lan Chi