.

Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật

Thứ Sáu, 16/10/2015, 10:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-10, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật. Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28-5-2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 20-7-2015. Nghị định quy định xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng văn bản trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước đối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận đưa ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện Nghị định số 52 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật một cách có hiệu quả; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, soạn thảo, cập nhật văn bản vào cơ sở dữ liệu Quốc gia; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, rà soát các văn bản được cập nhật; các ngành có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân khai thác, tiếp cận dữ liệu về pháp luật bảo đảm thông suốt, thuận lợi, chính xác, an toàn…

Ngọc Hải