.

Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Bình

Thứ Hai, 28/09/2015, 08:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2604/QĐ-UBND, ngày 22-9 về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch hội đồng; đồng chí Phan Văn Thường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương làm Phó Chủ tịch hội đồng.

Tại quyết định trên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh mời thêm một số hội viên Hội nghề nghiệp và chuyên gia kỹ thuật, mỹ thuật ngành thủ công mỹ nghệ làm thành viên hội đồng; quy định về trách nhiệm, tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh.

A.T