.
Ban Bí thư Trung ương Đảng:

Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị (khoá XI) về đẩy mạnh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thứ Ba, 22/09/2015, 16:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 22-9, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 56-KL/TW (Kết luận số 56) của Bộ Chính trị khoá XI về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị với sự tham gia của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng; các tỉnh, thành phố, một số hợp tác xã điển hình…

Tại đầu cầu tỉnh Quảng Bình, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và 5 hợp tác xã điển hình.

Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự vào cuộc của các bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội cùng các địa phương trong nước, 3 năm qua, kinh tế tập thể đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên bên cạnh đó, kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tiếp tục có ý kiến nhằm đánh giá rõ hơn về những thành tựu, kết quả đã đạt được; phân tích những tồn tại, yếu kém; thảo luận các phương án, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 56 trong thời gian tới.

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe báo cáo 3 năm thực hiện Kết luận số 56. Theo đó, sau 3 năm triển khai, cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp đã tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 56 và tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể nghiêm túc, với nhiều hình thức phong phú như hội nghị tuyên truyền; biên soạn giáo trình về Luật HTX 2012, sách hỏi đáp, sổ tay “Hỏi đáp về Luật HTX 2012”, tờ rơi giới thiệu nội dung Luật HTX 2012… Xây dựng 17 phóng sự, hơn 2.000 tin, bài, ảnh về vai trò và hoạt động của HTX, Liên minh HTX; giới thiệu các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, HTX điển hình…

Tại các tỉnh, thành phố đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Kết luận số 56 và xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đến các tổ chức Đảng cơ sở. Quá trình triển khai đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế tập thể. Công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể được phân công, phân cấp rõ ràng hơn; tổ chức, biên chế về cơ bản được giữ ổn định. Hệ thống cơ chế, chính sách về kinh tế tập thể về cơ bản đã được hình thành, tạo hành lang pháp lý quan trọng phát triển kinh tế tập thể. Liên minh HTX, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, hội, hiệp hội đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong phát triển kinh tế tập thể. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đã dần được phục hồi, phát triển; xuất hiện những mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập của các thành viên…

Bên cạnh những kết quả tích cực ban đầu đã đạt được, phát triển kinh tế tập thể, HTX còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên tuyền, phổ biến Kết luận số 56 triển khai chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; một số địa phương chưa xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể. Một số nội dung của Kết luận số 56 và Nghị quyết Trung ương 5 về kinh tế tập thể chưa được thể chế đầy đủ, nhất là yêu cầu nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể; chính sách hỗ trợ phát triển HTX chưa đủ mạnh và hiệu quả thấp; kinh tế tập thể phát triển chậm, còn nhiều yếu kém.

Báo cáo cũng chỉ rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và các bài học kinh nghiệm cùng một số giải pháp chủ yếu để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng đã được nghe nhiều tham luận nhằm làm rõ hơn những thành tựu đã đạt được, các đề xuất, kiến nghị từ các bộ, ngành Trung ương, Mặt trận và các đoàn thể, tỉnh, thành phố trong nước để nâng cao hiệu quả thực thực hiện Kết luận số 56 trong những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định: Báo cáo tổng kết và các tham luận đã đánh giá đầy đủ tinh hình kinh tế tập thể cũng như phân tích tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai. Đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 56, ghi nhận những đóng góp tích cực của kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX trong phát triển kinh tế nói chung, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nói riêng. Đồng thời chỉ ra các nhiệm vụ quan trọng cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả Kết luận số 56. Về một số kiến nghị, đề xuất, sẽ được giao cơ quan chức năng tổng hợp, trình các bộ, ngành liên quan xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Ngọc Mai