.

Tạo sự đột phá phát triển giao thông nông thôn

Thứ Hai, 06/07/2015, 16:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 6-7, Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm tổng kết 5 năm công tác xây dựng, quản lý giao thông nông thôn (GTNT) gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Quảng Bình.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Quảng Bình.

Qua báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tại hội nghị cho thấy, đến thời điểm này cả nước có 492.892/570.448km đường nông thôn, chiếm 86,6% chiều dài toàn bộ mạng lưới đường bộ. Như vậy, chỉ trong 5 năm qua đường GTNT đã tăng thêm 217 nghìn km, trong đó đường huyện tăng 10.500km, đường xã và về thôn xóm tăng 101 nghìn km, đường trục nội đồng có 108 nghìn km. Đến nay có 220.000/492.892 km đường GTNT được cứng hoá... Về mục tiêu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 25% số xã đạt được tiêu chí về giao thông.

Tại hội nghị nhiều điển hình về xây dựng, quản lý giao thông nông thôn gắn với XDNTM đã được Chính phủ và Bộ GTVT biểu dương, khen thưởng.

Đối với Quảng Bình, thời gian qua cấp uỷ, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chương trình MTQG XDNTM. Năm 2015, tỉnh lựa chọn 16 xã để tập trung chỉ đạo hoàn thành xã NTM. Phấn đấu để đến hết năm 2015, có thêm 16 xã đạt tiêu chí NTM, đưa số xã đạt NTM lên 28 xã. Về GTNT, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 9.315km đường GTNT, gồm: 1.687km trục đường xã, liên xã; 3.697km trục đường thôn, xóm; 1.325km đường ngõ xóm và khoảng 2.606km đường trục chính nội đồng. Trong số 9.315km đường GTNT toàn hệ thống, đã cứng hoá được khoảng 2.799km, tương đương 30%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: để tạo đột phá về GTNT trong thời gian tới, các địa phương phải rà soát các chiến lược, quy hoạch, chương trình lớn về phát triển GTNT để điều chỉnh, định hướng phát triển GTNT bền vững, không bị lạc hậu. Đề nghị cấp uỷ, chính quyền tổ chức xã hội tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình XDNTM. Trong đó cần đặc biệt phát huy mô hình “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong XDNTM nói chung và GTNT nói riêng; tăng cường sự giám sát nhân dân, thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong thực hiện XDNTM, tạo sự đột phá phát triển GTNT.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiến hành rà soát, xem xét, bổ sung hoàn thiện chính sách khuyến khích thực hiện Chương trình XDNTM.

Tr.T