.

Hoàn thành tốt các chương trình tín dụng để bảo đảm an sinh xã hội

Thứ Sáu, 03/07/2015, 14:38 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 3-7, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 3 năm 2015 nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên trong Ban đại diện HĐQT.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp.

Theo báo cáo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2015, nền kinh tế nước ta nói chung và tỉnh ta nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến đời sống dân cư, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng chính sách. Tuy nhiên với sự nỗ lực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và cả hệ thống nên hoạt động của NHCSXH tỉnh vẫn tiếp tục đạt được những kết quả đáng kể, thiết thực, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội trên địa bàn.

Bám sát định hướng chỉ đạo của NHCSXH Trung ương, NHCSXH từ tỉnh đến các Phòng giao dịch huyện đã thực hiện tốt công tác điều hành kế hoạch nguồn vốn, việc phân giao nguồn vốn đã thực hiện theo đúng quy định, kịp thời. Tính đến ngày 30-6, tổng chỉ tiêu kế hoạch dư nợ các chương trình tín dụng là 2.375 tỷ đồng, tăng 201,1 tỷ đồng so với đầu năm; doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm đạt 373,8 tỷ đồng, tăng 82 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; doanh số thu nợ đạt 295 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ đạt trên 2.250 tỷ đồng, tăng 78,4 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 78% kế hoạch tăng trưởng năm 2015, đạt 97,4% kế hoạch giao

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Chi nhánh NHCSXH tỉnh cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác xử lý nợ và nâng cao chất lượng tín dụng về các xã, phường. Nhờ vậy, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh đến 30-6 là 13,9 tỷ đồng, chiếm 0,62% tổng dư nợ, so với đầu năm giảm 4,2 tỷ đồng. Ngoài ra, NHCSXH tỉnh tiếp tục duy trì và thực hiện tốt cơ chế khoán tài chính do NHCSXH Trung ương giao; tiếp tục thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường tính chủ động ở cơ sở. Hoạt động giao dịch được thực hiện nghiêm túc, ổn định đi vào nề nếp và duy trì thường xuyên. Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định.

Trong những tháng còn lại của năm 2015, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho Ban đại diện HĐQT các cấp tiếp tục nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình tín dụng, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của các tổ chức trong mạng lưới, chất lượng điểm giao dịch NHCSXH tại xã. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát…

Tại phiên họp, các thành viên trong Ban đại diện HĐQT đã tập trung thảo luận một số vấn đề còn tồn tại như khó khăn trong công tác điều tra, xác nhận gia đình học sinh sinh viên gặp khó khăn; lãi suất tín dụng một số chương trình còn cao; vai trò của tổ chức đoàn thể làm ủy thác cấp xã chưa phát huy tốt trong quá trình phối hợp; tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn mức bình quân chung trong khu vực Bắc Trung bộ…

Thay mặt Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Quang đã phát biểu kết luận cuộc họp với các vấn đề cơ bản như: yêu cầu bám sát kế hoạch đầu năm để hoàn thành tốt các chương trình tín dụng, các kênh vốn về cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh sinh viên. Chi nhánh NHCSXH tỉnh phải kiện toàn tổ chức; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để bảo đảm chất lượng tín dụng, an toàn hệ thống; phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác xử lý nợ và vay vốn…

Lê Mai