.

Hội thảo góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Thứ Ba, 07/04/2015, 14:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 7-4, Sở Tư pháp tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) có 712 điều, được bố cục thành 6 phần, 26 chương. Trong đó, có nhiều nội dung mới về nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, áp dụng pháp luật dân sự, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, tài sản, giao dịch dân sự và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự…

Tại tỉnh ta, việc triển khai lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức góp ý nghiêm túc với những hình thức phong phú, đa dạng, chất lượng.

Theo báo cáo, đến nay đã có 39 cơ quan, tổ chức, địa phương và hơn 163 ngàn lượt người tham gia góp ý đối với dự thảo. Qua các ý kiến góp ý đã tán thành 630 điều và đề nghị sửa đổi, bổ sung 82 điều trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ thêm một số vấn đề trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Trong đó tập trung vào 10 nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ như: trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ quyền dân sự; quyền nhân thân; chủ thể của quan hệ dân sự; hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức; lãi suất trong hợp đồng vay tài sản; thời hiệu…

Đồng thời, góp ý vào nội dung dự thảo báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) của UBND tỉnh nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh hoàn chỉnh, bảo đảm chất lượng và kịp tiến độ.

Ngọc Hải