.

Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 đạt 16.500 tỷ đồng

Thứ Sáu, 03/04/2015, 17:54 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 3-4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phát triển công nghiệp giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan…
 
 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Công thương đã báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, sau 5 năm triển khai thực hiện, mặc dù không đạt các chỉ tiêu đề ra nhưng Chương trình đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng trưởng ổn định, một số sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường như: xi măng, bia, gạch ceramic, phân vi sinh, may xuất khẩu…; đã khôi phục và phát triển một số ngành nghề, làng nghề truyền thống, du nhập thêm các ngành mới, thu hút và giải quyết nhiều việc làm cho người lao động trên địa bàn.

Về giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước thực hiện năm 2015 là 9.500 tỷ đồng, đạt 63,3% so với mục tiêu Chương trình đề ra (mục tiêu Chương trình đến năm 2015 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.000 tỷ đồng). Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 9,5%, đây là tốc độ tăng trưởng khá trong điều kiện khủng hoảng kinh tế thế giới và trong nước kinh tế bị suy giảm. Tỷ trọng giá trị công nghiệp-xây dựng chiếm 37% trong GDP của tỉnh.

Bên cạnh đó, hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn cũng được đầu tư, tạo điều kiện thu hút các dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đã đầu tư khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu và khu công nghiệp Hòn La II; toàn tỉnh có 9 cụm công nghiệp được thành lập với diện tích 113ha, tỷ lệ lấp đầy hơn 60%. Trong đó, nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã phát huy hiệu quả, thu hút được nhiều dự án đầu tư...

Chương trình phát triển công nghiệp giai đoạn 2011-2015 của tỉnh cũng chú trọng phát huy tốt công suất của các cơ sở công nghiệp hiện có, nhiều dự án mới đầu tư đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả, tạo bước phát triển cho ngành công nghiệp của tỉnh như: Xi măng Văn Hóa, Xi măng Vạn Ninh, Nhà máy gạch không nung (tại Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Trạch), May Hà Quảng mở rộng, các Nhà máy chế biến gỗ và dăm gỗ… Năm 2015, đang xúc tiến triển khai đầu tư dự án may xuất khẩu, sản xuất cọc sợi tại huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn…

Để ngành công nghiệp tỉnh nhà tiếp tục phát triển, phát huy tốt tiềm năng vốn có, giai đoạn 2016-2020, Chương trình duy trì tốc độ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, phấn đấu đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh kinh tế tư nhân, khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn nhằm góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng CNH, HĐH. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên cơ sở khôi phục, phát triển những ngành nghề truyền thống. Ưu tiên sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Đặc biệt, Chương trình phát triển công nghiệp giai đoạn 2016-2020 đã đề ra mục tiêu cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đến năm 2020 đạt 16.500 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2015; tốc độ tăng bình quân hàng năm là 11,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân tăng 8,5%/năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Mặc dù trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng công nghiệp vẫn phát triển khá, các dự án công nghiệp cơ bản được thực hiện đúng tiến độ, công suất của các cơ sở công nghiệp phát huy tốt hiệu quả…

Tuy nhiên, bên cạnh đó Chương trình vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, do vậy đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương và các sở, ban, ngành, địa phương cần có các biện pháp thích hợp để khắc phục nhằm đưa ngành công nghiệp phát triển tốt hơn trong giai đoạn 2016-2020.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Xuân Quang yêu cầu Sở Công thương tổng hợp các ý kiến tại hội nghị để hoàn chỉnh báo cáo tổng kết; trên cơ sở quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2020, để có chính sách phát triển phù hợp với năng lực và tình hình thực tế…

Lê Mai