.

Thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị thuộc dự án SRDP

Thứ Sáu, 13/03/2015, 11:18 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 12-3, dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP) tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2015 nhằm định hướng các hoạt động của dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và có sự thống nhất cao trong các cấp thực thi. Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo dự án chỉ đạo hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và đại diện của 40 xã vùng mục tiêu dự án.
 
 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự án SRDP được khởi động từ tháng 1-2014. Trong năm đầu tiên, dự án chủ yếu tập trung vào công tác nội nghiệp, xây dựng kế hoạch, khởi động, phổ biến thông tin dự án đến cơ sở. Kết quả bước đầu cho thấy dự án đã hoàn thành được ba giai đoạn đầu, là một trong hai tỉnh có tiến độ thực hiện dự án nhanh nhất trong cả nước.

Đối với việc lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội định hướng thị trường (MoSEDP), dự án đã thực hiện ký biên bản thỏa thuận với Sở Kế hoạch-Đầu tư, thuê tuyển tư vấn hỗ trợ Sở trong việc hoàn thiện và áp dụng quy trình MoSEDP cấp xã; đào tạo tiểu giáo viên MoSEDP cấp xã…

Bên cạnh đó, dự án còn nâng cao năng lực phát triển thị trường bằng việc thuê tuyển tư vấn quốc tế, trong nước nghiên cứu cơ hội chuỗi giá trị tại 40 xã, 7 huyện, thị trong vùng mục tiêu dự án. Xác định 8 ngành hàng tiềm năng phát triển trong vùng mục tiêu dự án (bò, gà, lúa, ngô, lạc, keo, mật ong, mây tre đan). Từ đó, dự án tổ chức hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu cơ hội chuỗi giá trị nhằm tìm kiếm và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong và ngoài tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp; hội thảo liên kết “4 nhà”…

Về dịch vụ tài chính nông thôn, dự án đã thành lập các nhóm Tiết kiệm tín dụng; chuyển đổi Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển thành tổ chức tài chính vi mô. Đối với vấn đề phát triển chuỗi giá trị và thị trường, dự án đã nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Cụ thể, dự án đã ký Biên bản thỏa thuận với Sở Tài nguyên-Môi trường triển khai Tiểu hợp phần “Khảo sát và phân định ranh giới đất đai”; trong năm 2014, các đơn vị tư vấn đã tiến hành giao 3.420ha đất với 2.352 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 5 xã tham gia dự án. Ngoài ra, dự án còn chú trọng đến vấn đề đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu, đầu tư hạ tầng công, hợp tác công-tư.

Với những nỗ lực không ngừng trong quá trình thực hiện, dự án SRDP đã rút vốn ODA về Kho bạc Nhà nước tỉnh hơn 28,3 tỷ đồng trong năm 2014; nguồn vốn đối ứng là 5 tỷ đồng; tổng giá trị khối lượng thực hiện trên 24,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2014 là năm đầu tiên thực hiện dự án nên vẫn còn một số khó khăn trong việc triển khai. Để dự án đạt hiệu quả cao hơn, năm 2015, dự án sẽ tâp trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: tiếp tục hoàn thiện VCAPs cấp xã, thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cho các bộ các cấp thực thi dự án, tiếp tục thành lập các nhóm tài khoản tín dụng, tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng công, quản lý tài chính và chi tiêu hiệu quả… Theo đó, ngân sách năm 2015 theo kế hoạch khoảng 147,7 tỷ đồng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả dự án đã đạt được trong năm 2014, đồng thời yêu cầu dự án sớm khắc phục những hạn chế còn tồn tại; quán triệt tư tưởng, chỉ đạo dự án, các ban, ngành, địa phương cần bắt tay vào cuộc ngay để thực hiện dự án đạt kết quả tốt nhất; các ngành phối hợp tốt với dự án trong việc lồng ghép các hoạt động, chủ động đề xuất các ý kiến hay, phù hợp cho dự án…

L.M