.

Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQVN tỉnh và Viện KSND tỉnh

Thứ Tư, 11/02/2015, 17:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 11-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Hùng Phi, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh và Viện KSND tỉnh ký kết thống nhất Quy chế phối hợp công tác
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh và Viện KSND tỉnh ký kết thống nhất Quy chế phối hợp công tác.

Để tăng cường sự phối hợp và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của mỗi cơ quan, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác gồm 15 điều.

Trong đó, quy định về phạm vi phối hợp trên các lĩnh vực: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, tuyên truyền phổ biến pháp luật; giám sát hoạt động tư pháp; phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; tham gia hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật; kiểm sát hoạt động tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và tuyển chọn kiểm sát viên.

Căn cứ quy chế này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp huyện và VKSND cùng cấp xây dựng quy chế phối hợp công tác cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Theo đó, Ban Dân chủ-Pháp luật, Ủy ban MTTQVN tỉnh và Văn phòng tổng hợp, VKSND tỉnh làm đầu mối phối hợp, thường xuyên liên hệ, trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu giúp lãnh đạo hai cơ quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy chế số 01/QCPH-UBMT-VKSND, ngày 20-11-2006 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và VKSND tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh và VKSND tỉnh đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Hương Trà