.

Hơn 400 nghìn lượt người được tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 10/02/2015, 15:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 9-2, Ban Chỉ đạo đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" (gọi tắt là Đề án 4061) đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 4061 chủ trì hội nghị.

a
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 4061 phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2014, Ban Chỉ đạo Đề án 4061 cơ bản đã thực hiện tốt công tác  ban hành văn bản chỉ đạo; hoạt động kiểm tra và công tác chỉ đạo phối hợp thực hiện Đề án 4061. Thông qua việc tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn, buổi tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, sinh hoạt của các câu lạc bộ pháp luật…các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Công ước Liên hiệp quốc về PCTN  cơ bản đã được tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo các tầng lớp trong tỉnh.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể đã tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN và Công ước Liên hiệp quốc về PCTN cho hơn 400.000 lượt người tham dự và cấp phát 1.630 bộ tài liệu tuyên truyền về công tác PCTN; các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt, tập huấn cho hơn 69.707 lượt người tham gia và cấp phát 5.817 bộ tài liệu có nội dung tuyên truyền về công tác PCTN.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 4061 và kết quả thực hiện Đề án 4061 năm 2014 trên địa bàn tỉnh ta đã có bước chuyển biến tích cực, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, tồn tại cần sớm khắc phục.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2015,  đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng nhấn mạnh, bên cạnh việc tập trung thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 mà Ban Chỉ đạo Đề án 4061 đã đề ra, cần tập trung thực hiện tốt các vấn đề như: tiếp tục lồng ghép việc tuyên truyền nội dung PCTN nói riêng vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung; phân tích, cập nhật thông tin các quy định pháp luật mới về PCTN để chọn lọc ra những vấn đề, nội dung thiết thực nhằm lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp sao cho mọi người dễ hiểu, dễ tiếp thu; thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cần gắn với việc nêu gương các điển hình tiêu biểu về thực hiện công tác PCTN, đồng thời lên án những hành vi tham nhũng trên các phương  tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo quyết liệt và đôn đốc tốt công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; theo dõi sát sao kết quả PCTN nhằm xác định chính xác trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tuyên truyền và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thực hiện Đề án; khen thưởng, biểu dương kịp thời các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn thể thực hiện tốt Đề án; tiếp tục cũng cố, hoàn thiện Ban Chỉ đạo Đề án; quan tâm hơn nữa vấn đề kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án này…

Đ.T- Mỹ Lý