.

Đẩy mạnh thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo theo hướng bền vững

Thứ Năm, 05/02/2015, 20:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 5-2, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và báo cáo kết quả thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tham luận tại hội nghị.
Đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 7,8% xuống còn 5,8%-6%. Riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm. Cũng trong năm 2014, ngân sách Trung ương đã bố trí trên 6.200 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững như: chương trình 135, chương trình 30a…
 
Với kinh phí được bố trí từ ngân sách Trung ương, các tỉnh đã triển khai thực hiện các dự án về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, xã nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, tỷ lệ tái nghèo hàng năm còn cao; chính sách giảm nghèo còn dàn trải, chồng chéo, trùng lặp, hiệu quả thực hiện chưa cao.
 
Về mục tiêu giảm nghèo năm 2015, cả nước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo theo hướng bền vững, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn dưới 5%, các huyện nghèo còn dưới 30%. Mục tiêu tổng quát là đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các huyện nghèo, xã nghèo.
 
Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng cho rằng, năm 2014, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng chương trình giảm nghèo của tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Đến cuối năm 2014, toàn tỉnh đã có trên 10.700 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,93%.
 
Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số vướng mắc, cần tiếp tục được nghiên cứu sửa đổi như: các chính sách giảm nghèo được đánh giá là phù hợp nhưng hiệu quả chưa cao; việc đầu tư cho chương trình giảm nghèo còn dàn trải, nhất là các cơ sở hạ tầng, nhiều công trình có quy mô chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng chưa bền vững; đội ngũ cán bộ làm công tác lao động-thương binh và xã hội (trong đó có lĩnh vực giảm nghèo) ở cơ sở còn hạn chế về năng lực, trình độ nên làm ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình giảm nghèo…
 
Năm 2015, tỉnh Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo theo hướng bền vững, tập trung khuyến khích người nghèo vươn lên thoát nghèo, phấn đấu giảm hộ nghèo từ 3,5-4% (riêng huyện Minh Hóa phấn đấu giảm nghèo đạt 7-8%).
 
Thanh Hoa