.

LLVT Tuyên Hóa: Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Thứ Năm, 12/03/2015, 09:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, Ban CHQS huyện Tuyên Hoá đã tiến hành luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho toàn đơn vị.

Ban CHQS huyện Tuyên Hoá luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ.
Ban CHQS huyện Tuyên Hoá luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ.

Nội dung luyện tập bao gồm “Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao” và “Chuyển trạng thái từ cao lên toàn bộ”:  Trong đó có nội dung sơ tán toàn bộ cơ quan vào khu sơ tán gần; triển khai kế hoạch chiến đấu bảo vệ khu sơ tán và tổ chức xây dựng hầm hào công sự.

Trong quá trình làm công tác chuẩn bị và luyện tập, Ban CHQS huyện đã tổ chức các bộ phận giúp việc, chuẩn bị nội dung, bộ phận luyện tập. Với phương pháp Ban chỉ huy trực tiếp chỉ huy, điều hành luyện tập, cán bộ trực tiếp tham gia luyện tập  các nội dung, tình huống theo chức trách, luyện tập đến đâu sửa tập kết luận đến đó nên kết quả đạt được khá cao. Qua đánh giá của Ban chỉ huy Quân sự huyện, khung tập hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác chuẩn bị chu đáo, trong luyện tập đã xử lý linh hoạt các tình huống đặt ra, trong quá trình sơ tán  bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Đợt luyện tập lần này nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và khả năng tham mưu của cơ quan trong công tác chuẩn bị văn kiện và tổ chức thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy cơ quan ra khu sơ tán. Đồng thời rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện, diễn tập chỉ huy tham mưu năm 2015 và những năm tiếp theo.

Lương Việt Thắng
                (Ban CHQS Tuyên Hoá)