.

Ban CHQS TP. Đồng Hới: Nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2015

Thứ Sáu, 13/03/2015, 11:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy, Ban CHQS TP. Đồng Hới trong triển khai thực hiện công tác quân sự-quốc phòng địa phương năm 2015.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS TP. Đồng Hới đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765 - NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân sự tỉnh về huấn luyện, giáo dục chính trị trong năm 2015; cụ thể hóa đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ của LLVT địa phương. 

Mặt khác, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, chiến đấu, giáo dục chính trị; tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác huấn luyện cho các đơn vị dân quân tự vệ trên địa bàn sớm có chất lượng ngay từ đầu năm.

Tăng cường giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ; nắm chắc các mục tiêu, chỉ tiêu trong huấn luyện; xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ phấn đấu cho cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị. Từ đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất, tận dụng tốt những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu 2015.

Ngay từ đầu năm, Ban CHQS thành phố đã tổ chức mở lớp tập huấn quân sự, chính trị cho hơn 300 đồng chí cán bộ của các đơn vị dân quân tự vệ thuộc LLVT thành phố, nhằm thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở trong năm 2015. Đồng thời kiểm tra, thống nhất phương pháp soạn thảo giáo án chính trị, giáo án quân sự; hướng dẫn phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, bắn súng AK bài 1, phương pháp viết, vẽ kế hoạch chiến đấu trị an.

Ban CHQS TP. Đồng Hới tổ chức tập huấn cho chỉ huy các đơn vị dân quân tự vệ trên địa bàn.  Ảnh: A.T
Ban CHQS TP. Đồng Hới tổ chức tập huấn cho chỉ huy các đơn vị dân quân tự vệ trên địa bàn. Ảnh: A.T

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Ban CHQS thành phố đã tích cực tu sửa thao trường huấn luyện tập trung tại Đại đội pháo phòng không  37mm; thao trường bắn Đồng Lỡ; làm mới hệ thống bia, bảng phục vụ huấn luyện theo các bài bắn; làm mới 235 mô hình học cụ, bia bảng phục vụ huấn luyện, với số tiền trên 180 triệu đồng. Chỉ đạo 16 xã, phường tu sửa thao trường huấn luyện, mô hình, học cụ, vật chất huấn luyện đúng quy định.

Năm 2015, Ban CHQS thành phố đề ra quyết tâm nâng cao nhận thức và hành động thực triễn cho lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; thực hiện nghiêm túc điều lệnh công tác tham mưu huấn luyện nhất là công tác soạn thảo, lập và phê duyệt kế hoạch, giáo án, quy trình huấn luyện, kiểm tra đánh giá kết quả, hội thao sau huấn luyện. Huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị 100% dân quân tự vệ theo đúng nội dung chương trình, thời gian quy định.

Chú trọng tập trung vào các nội dung huấn luyện phù hợp với phương án chiến đấu và địa bàn hoạt động của từng địa phương, đơn vị, như, tác chiến ở vùng biển, đô thị, đồng bằng, huấn luyện võ thuật, huấn luyện cho các đối tượng dân quân binh chủng, dân quân biển, các văn bản pháp luật về chủ quyền biển đảo, công ước quốc tế về biển. Các chỉ tiêu cụ thể gồm: kết quả kiểm tra 97-100% đạt yêu cầu, có 70-75% khá, giỏi; 100% đơn vị an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Bên cạnh đó, việc tổ chức huấn luyện tại chức cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp cơ quan Ban CHQS thành phố đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian quy định; 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp; kết quả kiểm tra sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp 100% đạt yêu cầu, có 80% trở lên khá, giỏi; sỹ quan biết sử dụng bản đồ, địa bàn và máy định vị, kiểm tra bắn súng K54 bài 1 (theo giáo trình 2014). Tổ chức huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật theo kế hoạch, kiểm tra bắn AK bài 2 và lựu đạn bài 2; tham gia bồi dưỡng nhân viên lái xuồng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đúng thành phần và thời gian quy định.

Cũng trong năm 2015 này, Ban CHQS thành phố chủ trương tổ chức huấn luyện cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan và cán bộ Ban CHQS xã, phường, dân quân cơ động biết lái xuồng và kỹ thuật cứu hộ, cứu nạn; tổ chức huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất theo cụm, các binh chủng tổ chức thành một điểm theo từng binh chủng do Ban CHQS thành phố trực tiếp huấn luyện. Sau huấn luyện sẽ tổ chức bắn kiểm tra cho 25% lực lượng dân quân tự vệ (trong đó 100% dân quân tự vệ năm thứ nhất bắn kiểm tra bài 1B; 100% lực lượng dân quân tự vệ cơ động kiểm tra bắn bài 1 và sử dụng thuốc nổ) và hội thao đánh giá kết quả nghiêm túc.

Trong quá trình tổ chức huấn luyện tập trung,  Ban CHQS thành phố chỉ đạo các địa phương đơn vị thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị. Cụ thể là tổ chức quán triệt nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng ý chí quyết tâm, phát động phong trào thi đua, đồng thời bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ theo luật. Phối hợp chặt chẽ giữa sự điều hành của chỉ huy các cấp, của các ban, ngành, đoàn thể thành phố và cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ sở lãnh đạo các sở, ban, ngành, để nâng cao chất lượng huấn luyện trong năm 2015.

Với việc triển khai thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp trên, tin rằng LLVT thành phố Đồng Hới sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương, đơn vị trong năm 2015.                                                    

Nguyễn Đình Long  
(Ban CHQS TP.Đồng Hới)