.

Xóa bỏ những tụ điểm kinh doanh, buôn bán gỗ, lâm sản trái pháp luật

Thứ Ba, 21/11/2017, 10:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2177/UBND-KTN về việc thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về “tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh việc quán triệt, phổ biến, giải thích để các tổ chức, cá nhân được giao rừng tự nhiên hiểu rõ chủ trương dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên; tham mưu giải pháp tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của chủ rừng khi thực hiện dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên chuyển sang thực hiện nhiệm vụ khoán bảo vệ rừng, hoạt động công ích theo quy định của Nhà nước.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; rà soát, tham mưu văn bản chuyển mục đích sử dụng rừng cho mục đích quốc phòng, an ninh, các dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần thiết để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm.

Mặt khác, các ngành, địa phương quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ; kiểm tra, rà soát và thực hiện truy xuất nguồn gốc gỗ tại cơ sở chế biến để quản lý nguyên liệu hợp pháp, đình chỉ ngay những cơ sở vi phạm pháp luật, thành lập không đúng quy định của Nhà nước; quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên nghèo, rừng ven biển, rừng ngập mặn sang mục đích khác...

Ngoài ra, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm việc chấm dứt khai thác chính và khai thác gỗ gia dụng rừng tự nhiên, khai thác tận thu, tận dụng; kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết khai thác tận dụng đối với các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định, không để thất thoát, lãng phí tài nguyên rừng, nhưng cũng không để lợi dụng khai thác ngoài khu vực cho phép, ngăn ngừa triệt để lợi ích cục bộ; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật hoặc lợi dụng chủ trương cải tạo rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để trục lợi; tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát tụ điểm phá rừng; điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật; công khai kết quả xử lý để toàn xã hội tham gia, giám sát...

A.T