.

Kết quả hoạt động thanh tra 9 tháng đầu năm

Thứ Tư, 14/10/2015, 10:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, hoạt động của ngành Thanh tra tỉnh ta trong 9 tháng đầu năm 2015 đã bảo đảm đúng theo nội dung, yêu cầu và định hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm và tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Biểu hiện rõ nét đó là toàn ngành đã triển khai thực hiện 46 cuộc thanh tra hành chính, 94 cuộc thanh tra và 35 đợt kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện số tiền sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 13,313 tỷ đồng.

Trong đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,515 tỷ đồng, giảm trừ ngân sách số tiền hơn 2,381 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 8,416 tỷ đồng và chuyển Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền 1 trường hợp với số tiền 100 triệu đồng. Số tiền sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính đã thu hồi được là hơn 9,2 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 84,2%).

Cụ thể, về kết quả thanh tra hành chính, toàn ngành đã triển khai thực hiện 46 cuộc thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực như: Công tác quản lý, thu, chi và sử dụng ngân sách; công tác quản lý kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, việc chấp hành nghĩa vụ thuế; việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; thanh tra đột xuất quá trình thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; các khoản đóng góp của phụ huynh, học sinh; công tác quản lý tài nguyên và môi trường...

Việc chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong việc khai thác cát xây dựng là vấn đề đang được dư luận quan tâm.
Việc chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong việc khai thác cát xây dựng là vấn đề đang được dư luận quan tâm.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm số tiền hơn 1,677 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi số tiền hơn 1,3 tỷ đồng và giảm trừ ngân sách số tiền 314 triệu đồng. Trong đó phát hiện và kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm về quản lý ngân sách hơn 538 triệu đồng; phát hiện sai phạm chế độ quản lý đầu tư xây dựng số tiền 906 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 592 triệu đồng và giảm trừ ngân sách số tiền 314 triệu đồng; phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi về thuế số tiền hơn 177 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính về công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số tiền 56 triệu đồng.

Bên cạnh việc phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật nói trên, ngành Thanh tra cũng đã có những kiến nghị đối với các cơ quan chức năng trong việc chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, trong thực hiện chính sách, pháp luật.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành được tăng cường và đã đi sâu vào việc tập trung thanh tra, kiểm tra những vấn đề bức xúc mà dư luận đang quan tâm. Toàn ngành đã triển khai 94 cuộc thanh và 35 đợt kiểm tra chuyên ngành tại 8.469 tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện số tiền sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền hơn 11,635 tỷ đồng.

Các đơn vị thanh tra chuyên ngành hoạt động đạt kết quả đáng biểu dương, đó là Thanh tra của Sở Giao thông vận tải đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, đường thủy nội địa; hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải; việc chấp hành các quy định của pháp luật về tải trọng, khổ giới hạn cầu đường bộ và kích thước thùng chở hàng ô tô tải... Qua công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1.772 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt 7,652 tỷ đồng.

Thanh tra Sở Tài chính thực hiện 7 cuộc thanh tra về việc chấp hành thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí; công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và việc thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán... 

Thanh tra Sở Xây dựng hoàn thành 9 cuộc thanh tra về hoạt động đầu tư xây dựng. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm số tiền 516 triệu đồng và đã kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 81,8 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ số tiền hơn 424 triệu đồng và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kết thúc 27 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực khai thác cát; khai thác titan; sử dụng đất đai, chấp hành quy trình thủ tục hành chính và pháp luật về lĩnh vực quản lý khoáng sản, đất đai và bảo vệ môi trường...Qua kiểm tra, đã xử phạt vi phạm hành chính 18 tổ chức, cá nhân với số tiền 353,5 triệu đồng và chuyển Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền 1 trường hợp với số tiền 100 triệu đồng.

Thanh tra sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai 13 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 963 cơ sở về lĩnh vực kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, việc chấp hành các quy định của pháp luật về  sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm và thuỷ sản... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 76 cơ sở vi phạm, ban hành 76 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 149,8 triệu đồng.

Thanh tra sở Kế hoạch-Đầu tư hoàn thành 5 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư từ năm 2012 đến 2014 tại một số đơn vị; công tác đấu thầu, việc thực hiện pháp luật về lĩnh vực đăng ký kinh doanh... Qua thanh tra phát hiện số tiền sai phạm 191 triệu đồng và đã kiến nghị thu hồi số tiền hơn 153 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ thanh toán số tiền 27,735 triệu đồng và  xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng.

Về lĩnh vực y tế, Thanh tra Sở Y tế phối hợp cùng Phòng quản lý dược, Phòng nghiệp vụ thực hiện 7 cuộc thanh tra về hành nghề y, dược tư nhân; an toàn vệ sinh thực phẩm, thanh tra đấu thầu, sử dụng thuốc trong bệnh viện tại 2.452 đơn vị cơ sở trên địa bàn quản lý. Qua thanh tra đã phát hiện 705 đơn vị cơ sở có dấu hiệu vi phạm và đã đình chỉ hoạt động 12 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 30 đơn vị với số tiền 51,15 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa giá trị khoảng 9 triệu đồng.

Thanh tra Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch tiến hành 7 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với 143 cơ sở kinh doanh liên quan đến hoạt động quảng cáo và dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ thể thao và hoạt động thể thao. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm và ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 56,5 triệu  đồng.

Thanh tra sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành 5 cuộc thanh tra tại 109 cơ sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ đối với sản phẩm hàng hóa chủ yếu của địa phương trên địa bàn tỉnh; về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn... Qua thanh tra, phát hiện 16 cơ sở vi phạm, cảnh cáo 12 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 3 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 50 đơn vị, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, bưu chính-viễn thông... Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 7 đơn vị vi phạm, đã ra 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 22 triệu đồng và 1 quyết định xử phạt bằng hình thức cảnh cáo.

Qua kiểm tra 28 trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân phát hiện các tổ chức, cá nhân chưa hiểu rõ các quy định pháp luật về hoạt động của trang điện tử dẫn đến việc trích dẫn nguồn tin, bài từ các trang điện tử khác còn tuỳ tiện, không bảo đảm đúng quy định.

Bùi Thành