.

1.728 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo Luật Tiếp công dân

Thứ Năm, 06/08/2015, 15:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ UBND tỉnh cho biết, sau 1 năm thực hiện Luật Tiếp công dân (Luật Tiếp công dân có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2014), tại trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện; địa điểm tiếp công dân của các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, thị trấn đã tiếp 1.728 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với 1.148 vụ việc.

Cụ thể, qua phân loại có 395  vụ việc khiếu nại, 51 vụ tố cáo và  702 vụ việc kiến nghị, phản ánh. Về thẩm quyền giải quyết có 1.044 vụ việc thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính nhà nước và 104 vụ việc thuộc thẩm quyền các cơ quan khác.

Kết quả giải quyết 1.148 vụ việc qua tiếp công dân được xử lý như sau: Chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết  374 vụ việc; hướng dẫn cho công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết 464 vụ việc. Thụ lý để giải quyết theo thẩm quyền 310 vụ việc, trong đó, UBND tỉnh thụ lý 43 vụ việc; các sở, ngành cấp tỉnh thụ lý 12 vụ việc và UBND cấp huyện thụ lý 255 vụ việc.

Bùi Thành