.

Phát hiện một trường hợp khai man hồ sơ hưởng chính sách Nhà nước

Thứ Năm, 04/09/2014, 08:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong tháng 8-2014, Thanh tra tại các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã đã tiếp nhận 54 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (gồm 29 đơn khiếu nại, 10 đơn tố cáo và 15 đơn kiến nghị, phản ánh).

Sau khi tiếp nhận đơn, Thanh tra các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã đã thực hiện việc xử lý đơn theo quy định và đã ban hành 2 kết luận tố cáo, trong đó kết luận một trường hợp khai man hồ sơ để hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước.

Cụ thể, Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận 10 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; huyện Tuyên Hoá tiếp nhận và chuyển xử lý 5 đơn khiếu nại; Thanh tra Sở Giáo dục- Đào tạo đã tiếp nhận và xử lý 4 đơn khiếu nại, tố cáo; Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận 12 đơn khiếu nại, kiến nghị, trong đó có 2 đơn thuộc thẩm quyền; Thanh tra thành phố Đồng Hới tiếp nhận 4 đơn khiếu nại, tố cáo; Thanh tra huyện Quảng Ninh tiếp nhận 19 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh.

Đáng chú ý là Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội qua thanh tra đã phát hiện trường hợp bà Cao Thị Cầm ở  huyện Tuyên Hoá khai man hồ sơ để hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước.

Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành kết luận thanh tra kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật và yêu cầu UBND thị trấn Đồng Lê tổ chức kiểm điểm hành vi vi phạm pháp luật đối với bà Cao Thị Cầm.

Bùi Thành