.

Đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới

Thứ Hai, 13/11/2017, 09:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Đến hết năm 2017, tỉnh ta phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Xuân Thủy, Sơn Thủy, Cam Thủy (huyện Lệ Thủy); Hiền Ninh, Duy Ninh (huyện Quảng Ninh); Tây Trạch (huyện Bố Trạch); Quảng Liên (huyện Quảng Trạch); Quảng Hải, Quảng Trung (thị xã Ba Đồn); Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Các công trình trường học ở xã Duy Ninh (Quảng Ninh) được đẩy nhanh tiến bộ.
Các công trình trường học ở xã Duy Ninh (Quảng Ninh) được đẩy nhanh tiến bộ.

Đến  nay, 10 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 đạt bình quân 17,8 tiêu chí/xã; cao hơn mức bình quân toàn tỉnh 3,6 tiêu chí/xã. 4 xã đạt 19/19 tiêu chí và 8 xã tăng thêm 20 tiêu chí so với đầu năm; 2 xã đã hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn gửi về cấp huyện thẩm định. Xã Duy Ninh và Văn Hóa đang tích cực triển khai các công trình và chuẩn bị các bước để hoàn thành thủ tục đề nghị công nhận đạt chuẩn.

Tại các xã Quảng Trung, Tây Trạch, Hiền Ninh, khối lượng công việc đang còn rất lớn; Hiện nay, tỉnh ta đang bước vào mùa mưa, thời gian còn lại để triển khai các công trình còn rất ít, Do đó, các địa phương cần tích cực chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình.

Nguyễn Minh Phong
(Đài PT-TH Quảng Bình)