.

[Infographics] Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2018

Thứ Bảy, 11/11/2017, 10:50 [GMT+7]
 

Với 417/424 đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Theo Vietnam+