.

Xử lý nghiêm các cá nhân làm chậm tiến độ thực hiện, giải ngân của dự án

Thứ Hai, 11/09/2017, 10:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1638/UBND-KTN ngày 7-9-2017 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành hồ sơ dự án đầu tư có nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Trái phiếu Chính phủ dự kiến khởi công năm 2018 đảm bảo đủ thành phần nội dung và chất lượng để thẩm định, phê duyệt theo quy định trước ngày 30-10-2017, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định trong nước và nhà tài trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án ODA, tổng hợp tình hình thực hiện, đề xuất bổ sung vốn cho dự án ODA hoàn thành, kết thúc Hiệp định trong năm 2017 và dự án giải ngân đạt trên 80% kế hoạch vốn giao đến ngày 30-6-2017.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rút ngắn thời gian thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán (không quá 05 ngày làm việc); giảm 1/2 thời gian đánh giá, thẩm định, phê duyệt, thương thảo, ký kết hợp đồng trong quá trình lựa chọn nhà thầu...; phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực làm việc với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo các điều kiện thi công dự án.

Mặt khác, Sở tăng cường quản lý và chấn chỉnh hoạt động đấu thầu, trách nhiệm trong quản lý dự án ODA, đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật đối với những nhà thầu vi phạm chất lượng công trình, tiến độ thực hiện, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Mặt khác, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan rà soát các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; theo dõi, rà soát tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; rà soát các thủ tục về đầu tư xây dựng, đề xuất loại bỏ thủ tục không cần thiết trong công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt, đồng thời tham mưu bố trí vốn đối ứng cho các dự án, tiểu dự án ODA trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo tiến độ thực hiện dự án và Hiệp định đã ký kết.

A.T