.

Xây dựng nông thôn mới: Chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

Thứ Năm, 09/06/2016, 07:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong năm 2016 các địa phương trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo sản xuất theo cánh đồng lớn với diện tích 6.617 ha (trong đó cây lúa 1.727 ha, sắn 4.750 ha, khoai lang 100 ha, lạc 40 ha); chuyển đổi 186 ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác hiệu quả hơn; cơ cấu cây trồng theo hướng phát huy lợi thế của từng loại cây, phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng.

Nông dân xã Quảng Lộc, (TX. Ba Đồn) thu hoạch lúa đông-xuân. Ảnh: P.V
Nông dân xã Quảng Lộc, (TX. Ba Đồn) thu hoạch lúa đông-xuân. Ảnh: P.V

Các giống lúa ngắn ngày chất lượng, các giống ngô, lạc, đậu xanh được chú trọng đưa vào đồng ruộng, áp dụng canh tác SRI, công tác tưới tiêu tiết kiệm, khoa học. Chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, gia trại tiếp tục được mở rộng. Với sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương và sự nỗ lực của bà con nông dân, sản xuất vụ đông- xuân 2015-2016 tiếp tục được mùa, vụ hè - thu đang được triển khai đúng lịch thời vụ.

Đáng chú ý là, việc phát triển các hình thức tổ chức sản xuất và đẩy mạnh liên kết sản xuất được nhiều địa phương chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 84 HTX đã chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, đạt tỷ lệ 63,2%, có 185 tổ hợp tác được thành lập theo Nghị định 151 và 158 tổ đoàn kết, với 700 tàu cá, 4.201 thuyền viên.

Kinh tế trang trại phát triển nhanh về số lượng (690 trang trại), đa dạng hóa về ngành nghề sản xuất, dần khẳng định là mô hình sản xuất có hiệu quả; đã tạo thêm việc làm thường xuyên cho 2.146 người và hơn 1.890 lao động thời vụ ở nông thôn, giá trị thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 714 tỷ đồng, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo ở cơ sở.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 80 xã đạt tiêu chí thu nhập, 57 xã đạt tiêu chí hộ nghèo, 93 xã đạt tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, 96 xã đạt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất.

A.T