.

Các đơn vị có số nộp ngân sách theo dự toán giao từ 50 tỷ đồng/năm trở lên có thể được thưởng 500 triệu đồng

Thứ Ba, 07/06/2016, 13:59 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa có quyết định (số 11/2016/QĐ-UBND) ban hành quy định khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, đối tượng được xét khen thưởng là các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế khác (được cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu nộp thuế) và các hộ sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn: Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch nộp ngân sách nhà nước giao; không có nợ tồn đọng thuế; nộp đúng, nộp đủ và kịp thời theo luật định và quy định của UBND tỉnh, có tổng số nộp theo dự toán giao từ 500 triệu đồng/năm trở lên và vượt kế hoạch từ 100 triệu đồng/năm trở lên; các hộ sản xuất kinh doanh có tổng số nộp thuế từ 300 triệu đồng/năm trở lên.

Đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật; không vi phạm các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính - kế toán, thống kê, bảo vệ môi trường... Một số trường hợp đặc biệt khác, đối với đơn vị có số nộp ngân sách lớn hàng đầu của tỉnh, các ngành sẽ tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Mức thưởng theo quy định của UBND tỉnh cụ thể như sau: Đơn vị có số nộp ngân sách theo dự toán giao từ 500 triệu đồng/năm đến dưới 10 tỷ đồng/năm thì được thưởng bằng 10% số vượt kế hoạch nhưng số tiền thưởng tối đa không quá 200 triệu đồng/đơn vị. Đơn vị có số nộp ngân sách theo dự toán giao từ 10 tỷ đồng/năm đến dưới 50 tỷ đồng/năm thì được thưởng bằng 10% số vượt kế hoạch nhưng số tiền thưởng tối đa không quá 300 triệu đồng/đơn vị.

Đơn vị có số nộp ngân sách theo dự toán giao từ 50 tỷ đồng/năm trở lên thì được thưởng bằng 10% số vượt kế hoạch nhưng số tiền thưởng tối đa không quá 500 triệu đồng/đơn vị. Đối với hộ sản xuất kinh doanh đủ tiêu chuẩn xét thưởng theo quy định thì được thưởng với mức 01% trên số thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, các đơn vị có thành tích trong thực hiện nghĩa vụ ngân sách còn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, hoặc giấy khen của các ngành theo thẩm quyền.

A.T