.

Quảng Ninh: 14 xã, thị trấn đạt kế hoạch dồn điền đổi thửa

Thứ Sáu, 03/06/2016, 10:39 [GMT+7]
(QBĐT) - UBND huyện Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dồn điền đổi thửa (DĐĐT), giai đoạn 2014-2016. 
Lãnh đạo huyện Quảng Ninh tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác DĐĐT giai đoạn 2014-2016
Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Ninh khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác DĐĐT, giai đoạn 2014-2016.
Bám sát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới định hướng đến năm 2020, những năm qua, huyện Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác DĐĐT. Năm 2014, huyện đã chọn chỉ đạo điểm 2 xã Vạn Ninh và An Ninh lập phương án DĐĐT kết hợp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào DĐĐT đã được nhân dân đồng tình ủng hộ và lan rộng toàn huyện, có 10 xã đăng ký thực hiện trong năm 2014.
 
Đến nay, huyện Quảng Ninh đã có 14/14 xã, thị trấn có đất sản xuất nông nghiệp đã triển khai thực hiện đạt tiến độ, kế hoạch đặt ra. Kết quả dồn đổi ruộng đã đưa số thửa bình quân mỗi hộ từ 5,36 thửa về còn 2,5 thửa/hộ. Tính từ năm 2014-2016, toàn huyện đã dồn điển đổi thửa đạt khoảng 5.200ha (bao gồm khoảng 4.400ha đất lúa và 800ha đất trồng cây hàng năm).
 
Cùng với đó, huyện Quảng Ninh đã vận động và huy động sức dân đưa đất sản xuất nông nghiệp vào quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng, nâng cao hiệu quả cải tạo đồng ruộng; chỉ đạo xây dựng các phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và các vùng sản xuất chuyên canh nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.
 
Nhân dịp này, UBND huyện Quảng Ninh cũng đã khen thưởng 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác DĐĐT, giai đoạn 2014-2016.
 
H.Tr