.

Ngân hàng CSXH huyện Minh Hóa: "Cầu nối" tín dụng của người dân

Thứ Tư, 25/11/2015, 08:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, người dân Minh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn để phát triển kinh tế. Đến nay tuy còn nhiều khó khăn nhưng người dân huyện biên giới rẻo cao không còn phải lo “xóa đói” nữa mà từng ngày từng giờ thi đua phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Đồng hành cùng người dân, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa đã nỗ lực hết mình để giúp bà con có nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Minh Hóa là một trong những kênh tín dụng quan trọng hỗ trợ người dân. Năm 2015, ngân hàng đã bám sát các chương trình, mục tiêu kinh tế-xã hội trên địa bàn để kịp thời tạo điều kiện cho người dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các hộ nghèo và gia đình chính sách đã tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi này để vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng.

Tính đến nay, ngân hàng có tổng dư nợ các chương trình cho vay trên 271.191 triệu đồng. Tổng doanh số cho vay trên 83.319 triệu đồng, với 2.893 lượt hộ vay, bình quân một lượt hộ vay trên 28 triệu đồng. Riêng tổng dư nợ cho vay hộ nghèo trên 129 nghìn triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay hộ cận nghèo trên 25 nghìn triệu đồng, với 1.756 hộ vay.

Các chương trình cho vay khác như học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho hộ nghèo vay làm nhà ở, cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số... cũng được Ngân hàng CSXH huyện Minh Hóa triển khai tích cực, đem lại kết quả cao.

Đặc biệt trong năm nay, đơn vị đã tích cực triển khai chương trình cho vay hộ nghèo làm nhà tránh bão, lũ, cho vay vốn đối với hộ thoát nghèo, đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân vươn lên làm giàu, nâng cao đời sống về mọi mặt.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện, người dân đã phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả.
Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện, người dân đã phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả.

Ông Trần Giang Hà, Phó Giám đốc Ngân hành CSXH huyện Minh Hóa cho biết: “Trong thời gian qua, thông qua Ngân hàng CSXH huyện Minh Hóa, nhiều người dân đã có vốn để xây dựng các mô hình kinh tế mới, đầu tư kinh doanh hoặc lo cho con cái học hành. Do đó đến nay rất nhiều hộ nghèo trên địa bàn đã thoát nghèo bền vững.

Trong thời gian tới, Ngân hàng sẽ tập trung tham mưu cho UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện ưu tiên giao vốn cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Đặc biệt các xã biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đang thiếu nguồn vốn thì chúng tôi phải ưu tiên hàng đầu để bà con có vốn sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình”.

Để đạt được những kết quả đó, ngân hàng đã phát triển các tổ tiết kiệm và vay vốn, thông qua phương thức ủy thác cho vay đối với các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên.

Đến nay toàn huyện đã có 296 tổ tiết kiệm vay vốn. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung chấn chỉnh mạng lưới hoạt động của đơn vị trên địa bàn, với các nội dung cụ thể như: nâng cao năng lực quản lý, giám sát nguồn vốn vay của tất cả các chương trình đang đầu tư trên địa bàn; tổ chức xử lý các khoản nợ tồn đọng, dây dưa; chấn chỉnh kiện toàn lại những tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động yếu; thực hiện tận thu, thực hành tiết kiệm chi phí và phát động các phong trào thi đua, phong trào phát huy sáng kiến, kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người dân trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay. Nhờ đó mà hầu hết các hộ dân khi vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực trong đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Ngân hàng CSXH huyện đã tổ chức các điểm giao dịch tại các xã, thị trấn để thu lãi, giải ngân, tạo điều kiện thuận lợi, giảm đi lại, không gây phiền hà cho người dân.

Ông Đinh Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hóa cho biết: Trong công tác quản lý nguồn vốn, Thường vụ Đảng ủy đã chủ động chỉ đạo các ban ngành, tổ chức được ủy thác thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương và nghị quyết về chính sách vay vốn. Tập trung quản lý nghiêm ngặt nguồn vốn, đồng thời tuyên truyền cho bà con sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Là huyện miền núi rẻo cao, thời tiết cũng như địa hình và giao thông khó khăn, tác động xấu đến sản xuất và đời sống, nhưng người dân trên địa bàn Minh Hóa đã từng bước vượt qua trở ngại và mạnh dạn vay vốn để mở rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh... góp phần không nhỏ vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong đó, chương trình vay vốn xóa đói giảm nghèo luôn được sự quan tâm của toàn xã hội, từ nguồn vốn này, người dân đã chú trọng phát triển kinh tế hộ, nâng cao kỹ thuật thâm canh và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Các chương trình cho vay của Ngân hàng CSXH huyện đã thực sự đem lại hiệu quả kinh tế, và gần như nguồn vốn ưu đãi đã phủ kín 100% thôn, bản trong toàn huyện.

Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân viên Ngân hàng CSXH huyện, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương luôn quan tâm, phối hợp chặt chẽ làm cho tín dụng ưu đãi ngày càng tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng, thực sự là những “cánh tay” đắc lực trong xóa đói giảm nghèo.

Chị Đinh Thị Của, ở xã Xuân Hóa nói: “Xã Xuân Hóa cũng gặp không ít khó khăn trong phát triển kinh tế, nhất là những năm trước đây chị em phụ nữ luôn thiếu vốn để sản xuất, đầu tư kinh doanh. Nhưng những năm gần đây nhờ có Ngân hàng CSXH huyện nên nhiều chị em đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên làm giàu”.

Với những chính sách cho vay vốn ưu đãi đang triển khai, Ngân hàng CSXH huyện Minh Hóa thực sự là cầu nối để đưa nguồn tín dụng đến với người dân, qua đó giúp bà con có điều kiện vươn lên thoát nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng.

Minh Văn-Mạnh Chi