.

Minh Hóa: Triển khai thực hiện 182 công trình xây dựng cơ bản

Thứ Tư, 25/11/2015, 09:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ nguồn vốn ngân sách địa phương, các nguồn vốn chương trình, mục tiêu quốc gia, tính đến nay trên địa bàn Minh Hoá đang triển khai thực hiện 182 công trình xây dựng cơ bản.

Đường giao thông nông thôn xã Dân Hóa được đầu tư bê tông hóa.
Đường giao thông nông thôn xã Dân Hóa được đầu tư bê tông hóa.

Trong đó công trình chuyển tiếp, hoàn thành 113 công trình, công trình xây dựng mới 60 công trình, chuẩn bị đầu tư 9 công trình.

Tổng số kế hoạch vốn được bố trí năm 2015 là gần 130 tỷ đồng; ước giải ngân được (kể cả số tạm ứng) gần 130 tỷ đồng, so với kế hoạch vốn trong năm, đạt 100%.

M.Văn