.

Toàn huyện Minh Hóa có 44 mô hình trang trại

Thứ Năm, 29/10/2015, 08:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện đề án phát triển chăn nuôi, đến nay toàn huyện Minh Hóa đã xây dựng được 44 mô hình trang trại chăn nuôi, trồng rừng...

Mô hình trang trại ở xã Hồng Hóa.
Mô hình trang trại ở xã Hồng Hóa.

Một số mô hình có hiệu quả kinh tế cao, đã cho thu nhập từ 50-70 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, trên địa bàn đã xuất hiện các mô hình kinh tế hiệu quả để nông dân học tập và nhân rộng như: nuôi dúi, nhím, gà sao, đậu xanh, cây ăn quả...

Các mô hình trang trại đã khai thác được tài nguyên đất đai, nhân lực và nguồn vốn của cộng đồng dân cư có hiệu quả, mang lại thu nhập khá, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp.

M.Văn