.

Trường Sơn (Quảng Ninh): Chú trọng phát triển chăn nuôi

Thứ Ba, 27/10/2015, 08:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Cùng với việc chú trọng phát triển kinh tế rừng, thời gian qua, xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) đã vận động nhân dân tích cực phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm. Đến nay, Trường Sơn có tổng đàn gia súc gần 2.300 con; trong đó, đàn trâu khoảng 1.100 con, đàn bò 617 con và đàn lợn 559 con. Tổng đàn gia cầm trên 7.800 con, tăng 4,7% so với kế hoạch.

Thực hiện nghị quyết của HĐND xã về phát triển tổng đàn và nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm, từ đầu năm đến nay, người dân xã Trường Sơn đã đầu tư nâng cao chất lượng con giống, từng bước loại bỏ giống bò cóc, chú trọng phát triển bò laisind...

Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã chỉ đạo Ban thú y xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng và vắc xin lở mồm long móng cho trâu bò ở các thôn, bản với kết quả đạt khá. Toàn xã có 1.600 con trâu, bò được tiêm đạt tỷ lệ gần 70% tổng đàn.

Vì vậy, 9 tháng đầu năm 2015, tình hình chăn nuôi trên địa bàn phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh, chất lượng gia súc, gia cầm ngày càng tốt, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

Thời gian tới, xã Trường Sơn tiếp tục vận động người dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, kết hợp cải tạo nâng cao chất lượng tổng đàn; khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung có quy mô vừa và lớn; đồng thời tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh, chú trọng tiêm phòng... góp phần nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp.

P.V