.

Minh Hóa: Thành lập 25 tổ hợp tác thực hiện Dự án SRDP

Thứ Năm, 29/10/2015, 08:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình SRDP, từ khi triển khai đến nay (tháng 11-2013), huyện Minh Hóa đã thành lập được 25 tổ hợp tác (THT) ở cộng đồng dân cư nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế.

Trong đó, có 3 THT trồng keo, 3 THT trồng lạc tại xã Minh Hóa; 8 THT trồng keo, 3 THT chăn nuôi bò ở xã Hóa Hợp; 5 THT chăn nuôi bò xã Dân Hóa và 3 THT chăn nuôi bò xã Thượng Hóa... Hiện các xã còn lại đang triển khai tuyên truyền thành lập THT theo chuỗi giá trị đã lựa chọn.

Dự án cũng đã tổ chức tập huấn 8 lớp/8 xã, với 389 người tham gia là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, trưởng thôn, bản, bí thư chi bộ, chi hội trưởng phụ nữ.

Ngoài ra, các xã đã triển khai thu thập thông tin, dữ liệu từ từ 85 thôn, bản với 2.604 người dân tham gia, tổng hợp lập kế hoạch phát triện kinh tế-xã hội định hướng thị trường năm 2016.

M.Văn