.

Năng suất lúa hè thu ước đạt 49 tạ/ha

Chủ Nhật, 06/09/2015, 09:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Đến thời điểm 5-9, các địa phương đã thu hoạch trên 70% diện tích lúa hè thu, dự ước năng suất đạt bình quân 49 tạ/ha tương đương vụ hè thu năm 2014. Riêng lúa tái sinh đã thu hoạch xong từ trong tháng 8-2015, dự ước năng suất đạt trên 26 tạ/ha, giảm 1 tạ so với cùng kỳ năm trước.  

a
Thu hoạch lúa hè thu ở huyện Quảng Ninh.

Vụ hè thu năm nay do thời tiết nắng nóng kéo dài gây hạn hán, thiếu nước, dẫn đến diện tích gieo trồng thực hiện 30.074ha, bằng 97,4% so cùng kỳ. Trong đó diện tích lúa 14.250ha bằng 97,5%; cây ngô 659ha, bằng 95,4%; rau các loại thực hiện 1.667ha, bằng 99%; đậu các loại thực hiện 1.683ha, bằng 95,6% so cùng kỳ...

Các địa phương có diện tích và năng suất lúa hè thu ổn định là huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh... Trong đó, huyện Bố Trạch có diện tích gieo trồng vụ hè thu đạt 4.794ha, tương đương cùng kỳ năm 2014, tổng sản lượng vụ hè thu ước đạt 13.935 tấn, bằng 101,3% so với cùng kỳ và đạt 109,4% so với kế hoạch..

Nhìn chung, mặc dù vụ hè thu năm nay bị ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng kéo dài vào đầu vụ, tuy nhiên giữa vụ lại có mưa thường xuyên nên cây trồng phát triển tốt, dự kiến năng suất lúa và các loại cây trồng khác tương đương so với cùng kỳ.

P.V