.

Doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ lưu trú đạt 13.526 tỷ đồng

Thứ Ba, 22/09/2015, 08:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, thị trường giá cả ổn định, bảo đảm cân đối cung cầu các loại vật tư quan trọng và hàng hoá tiêu dùng thiết yếu.

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trong 9 tháng ước đạt 13.526 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 11.488 tỷ đồng (tăng 7,4%), doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú và ăn uống  đạt 1.507,6 tỷ đồng (tăng 20,3%), doanh thu hoạt động dịch vụ khác đạt 530,4 tỷ đồng (tăng 8,4%).

P.V