.

Tăng cường kiểm soát các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản

Thứ Hai, 06/07/2015, 09:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Hưởng ứng năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời để kiểm soát tốt chất lượng, ATTP thủy sản trong giai đoạn cao điểm của vụ cá Nam - vụ cá lớn nhất trong năm, Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản và Thủy sản đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, lưu thông và buôn bán sản phẩm thủy sản (gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản). Qua đó, nhằm kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về điều kiện bảo đảm chất lượng, ATTP, trong đó chú trọng đến việc sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, ngoài danh mục được phép lưu hành trong thủy sản.

Kiểm tra ATTP tại một cơ sở sản xuất nước mắm.
Kiểm tra ATTP tại một cơ sở sản xuất nước mắm.

Theo đó, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm về chất lượng, ATTP nhằm bảo đảm ATTP cho người tiêu dùng trong tỉnh, cũng như bảo đảm ATTP cho nguyên liệu thủy sản xuất khẩu, trong 6 tháng đầu năm 2015, Chi cục đã tiến hành thanh tra, kiểm tra điều kiện bảo đảm chất lượng, ATTP tại 60 cơ sở sản xuât kinh doanh thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhìn chung, điều kiện bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh này cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định, cụ thể: Điều kiện về cơ sở vật chất phù hợp và tương đối đầy đủ; không phát hiện việc sử dụng các hóa chất, kháng sinh trong sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm; hồ sơ liên quan tại các cơ sở có quy mô sản xuất kinh doanh lớn cơ bản đầy đủ và đáp ứng theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề bất cập, như: Đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 1 cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản với hành vi sản xuất, kinh doanh hàng cấm, thu phạt 7.500.000 đồng và buộc tiêu hủy 1.350kg cá nóc; việc xử lý chất thải hầu hết không được thực hiện mà chủ yếu thải trực tiếp ra môi trường...

Song song với công tác thanh tra, kiểm tra, Chi cục đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, như: Phối hợp với các cơ quan truyền thông đăng tải tin, bài trên phương tiện thông tin đại chúng; cấp phát hơn 3.000 tờ rơi với nội dung tuyên truyền là các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm chất lượng, ATTP nông, lâm ,thủy sản; tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở...

Việc triển khai thường xuyên và đồng bộ công tác tuyên truyền, hướng dẫn và công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản, người tiêu dùng trong việc bảo đảm chất lượng, ATTP. Các hành vi vi phạm về chất lượng, ATTP, các sự cố về ATTP trên một số sản phẩm mà dư luận quan tâm như: Sử dụng chất tạo ngọt Cyclamate trong sản xuất nước mắm, Trichlorfon trong sản xuất thủy sản khô, tạp chất (Agar) trong kinh doanh thủy sản... không xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Liên