.

Hỗ trợ 11,6 tỷ đồng cho các đơn vị, địa phương chống hạn

Chủ Nhật, 05/07/2015, 14:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Trương An Ninh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, ngày 3-7, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1814/QĐ-UBND về việc phân bổ 11,6 tỷ đồng cho các đơn vị, địa phương khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ đông xuân 2014-2015.

a
Công trình thuỷ lợi trên địa bàn Quảng Trạch được hỗ trợ kinh phí chống hạn.

Nguồn kinh phí này được phân bổ như sau: bố trí 3.540 triệu đồng cho 8 công trình chuyển tiếp sử dụng vốn chống hạn và phân bổ 8.060 triệu đồng cho các địa phương và đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó huyện Minh Hóa 980 triệu đồng, Tuyên Hóa 260 triệu đồng, thị xã Ba Đồn 1,1 tỷ đồng, Quảng Trạch 900 triệu đồng, Bố Trạch 1 tỷ đồng, TP Đồng Hới 600 triệu đồng, Quảng Ninh 200 triệu đồng, Lệ Thủy 300 triệu đồng và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi 3,2 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương được phân bổ kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đúng quy định của pháp luật và mang lại hiệu quả.

H.Q