.

Xí nghiệp May Hà Quảng sản xuất trên 2,68 triệu sản phẩm

Chủ Nhật, 05/07/2015, 14:33 [GMT+7]
(QBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2015, Xí nghiệp May Hà Quảng sản xuất trên 2,68 triệu sản phẩm, tăng 29% so với cùng kỳ, doanh thu đạt gần 3,1 triệu USD, bằng 36.92% mục tiêu kế hoạch năm 2015 và tăng 23% so với cùng kỳ. 
Xí nghiệp May Hà Quảng nỗ lực hoàn thành các kế hoạch đề ra.
Xí nghiệp May Hà Quảng nỗ lực hoàn thành các kế hoạch đề ra.
Bên cạnh đó, bình quân năng suất lao động đạt 20,38USD/1 lao động, bằng 96.39% mục tiêu kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 4.886.000 đồng/người/tháng, bằng 84,73% so với mục tiêu kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 3.846 triệu đồng; nộp BHXH 4.380 triệu tăng 22% so với cùng kỳ.
 
Sở dĩ doanh thu 6 tháng đầu năm chỉ đạt 36,92% so với mục tiêu, là do số lượng các đơn hàng 6 tháng đầu năm thiếu hụt so với năng lực sản xuất của Xí nghiệp; các chuyền may thành lập từ giữa năm 2014 đến đầu năm 2015 ổn định chậm; cán bộ quản lý trực tiếp sản xuất còn thiếu và yếu; thời tiết những tháng đầu quý II khắc nghiệt, trời nắng nóng dẫn đến số lượng người lao động nghỉ theo chế độ nhiều…
 
Để có thể hoàn thành được kế hoạch đề ra, trong 6 tháng còn lại của năm, Xí nghiệp May Hà Quảng tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: tiếp tục rà soát lại công tác tổ chức, bộ máy; đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ để bổ sung kiến thức quản lý, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng xử lý linh hoạt trong điều hành sản xuất; tiếp tục theo đuổi mục tiêu tinh gọn trong sản xuất…
 
Lê Mai