.

Lệ Thuỷ thu ngân sách đạt trên 65 tỷ đồng

Thứ Ba, 28/07/2015, 10:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Cùng với việc lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian qua, huyện Lệ Thủy đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách.

Cụ thể, UBND huyện đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành, các xã, thị trấn tích cực thu ngân sách ngay từ đầu năm nên nhiều khoản thuế, phí, lệ phí thu đạt cao so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 30-6-2015 là 65,5 tỷ đồng, đạt 81,37% kế hoạch giao. Đặc biệt có một số đơn vị, xã thu ngân sách đạt khá cao như Sen Thủy (đạt trên 62%), Phú Thủy (gần 70%), Văn phòng Chi cục Thuế (120%).

Cũng trong những tháng đầu năm nay, UBND huyện Lệ Thủy đã tích cực chỉ đạo quản lý, điều hành và kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi ngân sách. Tổng chi ngân sách nhà nước đến ngày 30-6-2015 là 275 tỷ đồng, bằng 52,25% kế hoạch giao, trong đó chi ngân sách cấp huyện 215 tỷ đồng, chi ngân sách cấp xã 60 tỷ đồng.

Ngoài ra, các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã tích cực huy động nguồn vốn để cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống của nhân dân. Nhờ vậy đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận được được các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nguyễn Hoàng