.

Bố Trạch: Tỷ trọng chăn nuôi chiếm 48%

Thứ Tư, 15/07/2015, 08:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 5 năm (2010-2015) tỷ trọng giá trị chăn nuôi trong tổng tỷ trọng giá trị nông nghiệp ở Bố Trạch tăng 8%, đến nay tỷ trọng giá trị chăn nuôi đạt 48%.

Chăn nuôi bò ở xã Sơn Lộc.
Chăn nuôi bò ở xã Sơn Lộc.

Đến cuối tháng 6-2015, Bố Trạch có tổng đàn trâu, bò đạt trên 30,2 ngàn con; đàn lợn trên 113 ngàn con, đàn gia cầm trên 642.000 con. Chất lượng đàn gia súc, gia cầm không ngừng được cải thiện, tỷ lệ lợn lai ngoại đạt trên 80%; tỷ lệ đàn bò lai đạt 33,5%. Trọng lượng thịt hơi xuất chuồng bình quân hàng năm đạt 16,7 ngàn tấn, tăng 2,6 ngàn tấn so năm 2010.

Trên địa bàn huyện có khoảng 250 trang trại, mô hình chăn nuôi tập trung có quy mô từ 100 con trâu bò và 200 con lợn trở lên. Đặc biệt đã hình thành một số vùng chăn nuôi trang trại tập trung như: cụm trang trại thôn Đồng Sơn xã Sơn Lộc, cụm thôn Đông Hồng xã Nhân Trạch, thôn Đông Bắc xã Đại Trạch...

P.V