.

Thị xã Ba Đồn: 173,6km đường giao thông được bê tông và láng nhựa

Thứ Năm, 23/04/2015, 08:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Xác định giao thông là huyết mạch cho sự phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã tập trung đầu tư các tuyến đường xung yếu trên địa bàn.

Chỉ tính riêng 5 năm trở lại đây, trên địa bàn thị xã đã có hơn 100 công trình giao thông được triển khai thi công với hơn 80 tuyến đường và 20 cầu cống các loại. Tổng mức đầu tư các công trình trên 1.060 tỷ đồng. Đến nay, toàn thị xã có 173,6 km đường giao thông được bê tông và láng nhựa (tăng 65,8% so với năm 2010), 25,9 km đường cấp phối (tăng 9,8 km so với năm 2010).

Hệ thống giao thông nông thôn cũng được thị xã chú trọng đầu tư nâng cấp, đây là khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hệ thống đường giao thông nông thôn tại nhiều địa phương đã được bê tông hoá, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã được mở rộng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

P.V