.

Kế hoạch thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình năm 2017

Thứ Sáu, 27/10/2017, 16:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 26-10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã ký ban hành Quyết định số 3791/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình (đợt 2) năm 2017.

gh
Kế hoạch chi tiết.

M.Văn