.

Quảng Ninh kết nạp 91 đảng viên

Thứ Ba, 11/07/2017, 08:26 [GMT+7]

(QBĐT) - 6 tháng đầu năm 2017, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện Quảng Ninh chú trọng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện tốt việc quản lý đảng viên và xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.

Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã ra quyết định kết nạp 91 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 2 đảng viên người dân tộc Vân Kiều; xét công nhận 138 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; giới thiệu sinh hoạt đảng cho 129 lượt đảng viên; xóa tên trong danh sách đảng viên 2 trường hợp và cho ra khỏi Đảng 1 trường hợp.

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)