.

Người cán bộ Hội gương mẫu

Thứ Hai, 11/07/2016, 15:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chị Trần Thị Hường, Chủ tịch HLHPN thị xã Ba Đồn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ Hội, tận tụy với công việc, tích cực vận động hội viên phụ nữ học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức, hiệu quả cao, giúp cho nhiều chị em có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chị Trần Thị Hường, năm nay đã có gần 23 năm tham gia công tác Hội. Trong quá trình công tác, chị đã trải qua nhiều cương vị khác nhau nhưng dù ở cương vị nào chị cũng nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Với vai trò là Chủ tịch Hội LHPN thị xã Ba Đồn, chị Trần Thị Hường luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình là phải làm sao xây dựng được tổ chức Hội vững mạnh, thu hút đông đảo hội viên tham gia vào tổ chức để tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với hội viên và nhân dân.

Từ đó chị luôn bám sát vào nhiệm vụ của Hội, chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy và chính quyền địa phương, phối hợp các đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, trên cơ sở đó xây dựng nhiều phong trào, mô hình phù hợp mang lại lợi ích cho hội viên.

Trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, chị Hường đã vận động chị em hội viên thực hành tiết kiệm theo gương Bác thông qua việc phát động các mô hình như “Nuôi heo nhựa”; “Hũ gạo tiết kiệm”, vận động thực hiện phong trào “Phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hùn vốn tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tích cực lao động, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình tiến bộ, ấm no, hạnh phúc.

Qua công tác tuyên truyền vận động, đa số hội viên đã thấy được ý nghĩa của việc học tập và làm theo gương Bác nên đã đồng tình hưởng ứng tham gia các phong trào, mô hình do Hội phát động.

Ở địa phương nơi chị Hường công tác vẫn còn nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do thiếu vốn sản xuất, không có nghề nghiệp, việc làm ổn định, phải làm thuê, làm mướn theo mùa vụ, thu nhập bấp bênh. Để giúp đỡ chị em có  điều kiện vươn lên trong cuộc sống, ngoài việc vận động thành lập tổ hùn vốn tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, chị Hường còn vận động xây dựng nhà tình thương giúp hộ nghèo có nơi ở ổn định, chủ động tham mưu với cấp ủy phối hợp các ngành liên quan tổ chức mở lớp dạy nghề nông thôn cho chị em tham gia học, giúp chị em có thêm nghề, tăng thu nhập cho gia đình

Qua thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chị Hường đã vận động thành lập được 298 chi, tổ tiết kiệm, có hơn 15 nghìn hội viên tham gia, tùy vào điều kiện của từng gia đình mà các chị có mức hùn từ vài chục đến 500 ngàn đồng mỗi tháng. Trong năm 2015, số tiền tiết kiệm huy động của Hội là 2 tỷ 134 triệu đồng, Số tiền huy động này được Hội cho hội viên vay lại để sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình.

Với những cố gắng trên, chị Trần Thị Hường đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương của Hội LHPN Trung ương “Vì sự nghiệp phát triển phụ nữ” và nhận nhiều giấy khen của thị xã, của tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hồng Sâm
(Đài TT-TH Ba Đồn)