.

Ghi nhận ở một chi bộ 5 năm liên tục vững mạnh tiêu biểu

Thứ Tư, 01/06/2016, 07:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục (từ năm 2011 đến năm 2015), Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Ninh xứng đáng là một điểm sáng về công tác xây dựng Đảng trong khối cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quảng Ninh.

Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Ninh có 14 đảng viên, là chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Chi bộ có chức năng lãnh đạo cơ quan tham mưu thực hiện nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm xã hội trên địa bàn như: hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và trực tiếp thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội cấp trên..., nhằm góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

5 năm qua, Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Ninh đã chú trọng công tác xây dựng Ðảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trước hết, Chi bộ coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bảo đảm về nội dung, đa dạng về hình thức, tăng cường tổ chức thảo luận giúp các đảng viên hiểu sâu và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Chi bộ tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến 100% đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, ý thức trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng cao, đặc biệt là trong việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Công Lý, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Ninh cho biết: “Một trong những tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh được Chi bộ quan tâm chú trọng nhiều năm qua là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chế độ sinh hoạt hàng tháng của chi bộ được đổi mới về nội dung và hình thức nhằm tạo được không khí phấn khởi cho đảng viên trong góp ý, thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm từng tháng, quý; thẳng thắn đánh giá những việc làm được và chưa làm được, qua đó kịp thời nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Ðiểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 5 năm qua là Chi bộ Bảo hiểm xã hội Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thường xuyên bám sát chương trình công tác của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện, nắm bắt tình hình, tích cực tham mưu cho cấp trên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chuyên môn của ngành.

Kết quả số thu hàng năm đều tăng và vượt kế hoạch đề ra; quỹ khám chữa bệnh kết dư đạt khá. Năm 2015, đơn vị có số thu 81,3 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 43,1 tỷ đồng so với năm 2011. Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh kết dư hơn 3 tỷ đồng.

Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên, tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký kế hoạch học tập, rèn luyện và phấn đấu gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ, công tác tự phê bình và phê bình, gắn với kết quả đánh giá chất lượng đảng viên.

Hàng năm không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm, không có đảng viên vi phạm tư cách; 100% đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú thực hiện tốt trách nhiệm của công dân và tham gia đóng góp xây dựng địa phương. Công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên được quan tâm, 5 năm qua, chi bộ có 5 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Bên cạnh đó, Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội trong cơ quan xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ của mỗi đoàn thể; phân công cấp ủy viên và đảng viên tham gia lãnh đạo các đoàn thể quần chúng. 

Với những kết quả trên, hàng năm cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Ninh đều đạt tiêu chuẩn “Cơ quan văn hóa” và được UBND tỉnh công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm liền từ năm 2011 đến năm 2015, tổ chức Công đoàn luôn được công nhận vững mạnh, 100% cán bộ, đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Ninh được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liên tục, giai đoạn 2011-2015.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Ninh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, phát huy sức mạnh tập thể và vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 

Hà Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)