.

Đảng bộ xã Đại Trạch: Đoàn kết là sức mạnh

Thứ Sáu, 27/05/2016, 01:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ xã Đại Trạch (Bố Trạch) luôn tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, bám sát tình hình thực tiễn địa phương để ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, năng lực lãnh đạo của Đảng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Về Đại Trạch hôm nay, có lẽ ai cũng phải thừa nhận sự đổi thay vượt bậc của địa phương trong những năm gần đây. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bê tông kiên cố, sạch đẹp; hệ thống kênh mương được xây dựng quy mô để phục vụ sản xuất, tưới tiêu; nhiều cơ sở kinh doanh mọc lên, nhiều nhà cao tầng nối nhau xuất hiện. Người dân địa phương phấn khởi, hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Chung, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Mặc dù còn nhiều khó khăn cần phải vượt qua, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã luôn quyết tâm cao thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra, trong đó công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng và được ưu tiên thực hiện”.

Trên con đường thực hiện đổi mới và phát triển, với nhận thức xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xã luôn duy trì công tác xây dựng Đảng theo hướng trong sạch vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với mọi mặt đời sống, nâng cao chất lượng việc ra nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết.

Xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là lãnh đạo phát triển kinh tế; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, thường xuyên xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, làm hạt nhân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đảng bộ xã chú trọng công tác phát triển đảng viên nhằm trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

 Diện mạo nông thôn Đại Trạch ngày càng khởi sắc.
Diện mạo nông thôn Đại Trạch ngày càng khởi sắc.

Nhiệm kỳ 2011-2015, Đảng bộ xã kết nạp được 60 đảng viên mới, tăng 4 đồng chí so với nhiệm kỳ trước. Việc đánh giá, phân loại đảng viên được thực hiện nghiêm túc dựa trên sự đánh giá của chi bộ và ý kiến nhận xét của nhân dân; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Với sự nỗ lực phấn đấu của 556 đảng viên ở 13 chi, 4 đảng bộ bộ phận (trong đó có 21 chi bộ xóm trực thuộc), Đảng bộ xã Đại Trạch luôn được đánh giá là một trong những Đảng bộ mạnh trong huyện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cấp ủy các cấp không ngừng đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; từng bước tạo chuyển biến về công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; đẩy mạnh công tác dân vận, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Cùng với tăng cường công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Đại Trạch tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế. Phát huy tiềm năng, thế mạnh, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại, công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Hiện nay, tỷ trọng thương mại, dịch vụ của xã chiếm 44,5%, công nghiệp, xây dựng chiếm 25,5%, tỷ trọng nông-lâm-thủy sản chiếm 30%.

Trong phát triển thương mại, dịch vụ, Đảng ủy, UBND xã đã khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, mặt bằng kinh doanh để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mở rộng đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ. Trong phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xã khuyến khích các hộ dân phát triển các ngành nghề như: sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, mộc, chế biến lương thực, thực phẩm... tạo việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập ổn định, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người lên 32,5 triệu đồng/người/năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,61% (cuối năm 2015).

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Đại Trạch tập trung chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ, trong đó chú trọng tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu tiên đối với các công trình xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn, đường giao thông, thủy lợi và giao thông nội đồng phục vụ phát triển sản xuất. Sau 3 năm triển khai, đến nay xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, chính thức khoác lên mình “chiếc áo nông thôn mới”.

Ông Nguyễn Văn Chung, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Yếu tố quan trọng nhất để Đảng bộ xã luôn đạt TSVM đó là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân.

Phát huy những mặt tích cực, thời gian tới, Đảng ủy xã Đại Trạch tiếp tục tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt; thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để chỉnh đốn. Quyết tâm xây dựng thêm nhiều chi bộ đạt TSVM, tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu trong những năm tiếp theo.

Đ.V