.

Đảng bộ Minh Hóa làm theo lời Bác

Thứ Sáu, 10/06/2016, 13:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng học tập, quán triệt nghiêm túc và xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị. Đồng thời, rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đã ban hành các văn bản chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Toàn Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; lồng ghép với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, cũng như các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh...

Qua 5 năm triển khai Chỉ thị số 03, đã có 40/40 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Minh Hóa quán triệt, học tập với 90% cán bộ, đảng viên tham gia. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực, chủ động tham mưu cho Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các ngành trong khối tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhân rộng các gương điển hình trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, Đảng bộ huyện luôn chú trọng công tác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đài Truyền thanh - Truyền hình, Bản tin Minh Hóa tăng số lượng tin bài, kịp thời phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến. Trung tâm Văn hóa - Thể thao tổ chức tuyên truyền lưu động Chỉ thị 03 về tận các xã, thị trấn, vùng sâu, vùng xa.

Làm theo Bác, nhiều hộ nông dân Minh Hóa đẩy mạnh phát triển chăn nuôi để vươn lên làm giàu chính đáng.
Làm theo Bác, nhiều hộ nông dân Minh Hóa đẩy mạnh phát triển chăn nuôi để vươn lên làm giàu chính đáng.

Trên cơ sở các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm thiết thực. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức nhà giáo “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện triển khai thực hiện việc giảng dạy, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các lớp bồi dưỡng cán bộ, đảng viên theo chương trình; Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế dự phòng huyện xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức “Thầy thuốc như mẹ hiền” gắn với thực hiện tốt “12 điều y đức”, “Quy tắc ứng xử ngành Y”; Đảng bộ Quân sự huyện đã xây dựng chuẩn mực có chủ đề “Tận trung với Đảng, với Tổ quốc, tận hiếu với dân”; Công an huyện xây dựng chuẩn mực “Công an nhân dân làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”...

Việc thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Minh Hóa, nhất là nhận thức về những giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 9,57%/năm, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 7-8% mỗi năm. Giáo dục - đào tạo ngày càng phát triển toàn diện, chất lượng từng bước được nâng lên, đến cuối năm 2015, toàn huyện đã có 13 trường đạt chuẩn Quốc gia. Lực lượng vũ trang địa phương luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra bất ngờ, bị động.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, huyện Minh Hóa đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, Đảng bộ Quân sự huyện thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, điều lệnh, điều lệ của quân đội, quy định của đơn vị, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Ở các xã, thị trấn có chi bộ thôn Yên Phú (Đảng bộ xã Trung Hóa) là chi bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 4 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Cấp ủy chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo nhân dân và các tổ chức quần chúng thực hiện tốt các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; công tác an ninh được tăng cường, ổn định; tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 của thôn giảm còn 15%. Từ năm 2011-2015 khu dân cư thôn Yên Phú luôn đạt khu dân cư tiêu biểu, được Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và Chủ tịch UBND huyện tặng bằng khen, giấy khen.

Hội Nông dân huyện Minh Hóa thực hiện hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện có hiệu quả cuộc vận động ngày “Vì người nghèo”. Hội Liên hiệp Phụ nữ với mô hình “Mỗi chi hội đăng ký giúp 1 hộ thoát nghèo”. Hội Cựu Chiến binh với phong trào “Chung sức, chung lòng xóa nghèo cho cựu chiến binh”. Công đoàn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện đã tổ chức nhiều phong trào, nổi bật là xây dựng các công trình “Thắp sáng đường quê” với với tổng chiều dài trên 35 km tại 14/15 xã xây dựng nông thôn mới.

Về cá nhân đã nổi lên nhiều gương cán bộ, đảng viên có những việc làm thiết thực, ý nghĩa theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ như: Thiếu tá Cao Thanh Tuấn, Ban chỉ huy Quân sự huyện làm tốt công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, thực hiện tốt chính sách quân đội. Thầy giáo Hoàng Văn Hải, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Hoá Tiến đạt thành tích 5 năm liên tục là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng dạy học. Ông Đinh Sắc ở xã Hồng Hóa với mô hình trồng rừng kinh tế, mộc dân dụng, sửa chữa xe máy, kinh doanh dịch vụ tổng hợp...

Tuy vẫn còn một số hạn chế khuyết điểm, nhưng có thể khẳng định rằng, từ khi thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, huyện Minh Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên; tạo nên những kết quả quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương...

Xuân Vương