.

Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa: Chú trọng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Thứ Tư, 06/04/2016, 11:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2015, huyện Minh Hóa có 39 khu dân cư (KDC) được công nhận KDC văn hóa (tăng 8 KDC so với năm 2014); có 1.419 gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ 54,42% (tăng 702 hộ so với năm 2014). Để đạt được kết quả trên, Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa đã chú trọng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã hướng dẫn các tổ chức Mặt trận cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân có hiệu quả. Năm 2015, huyện đã chọn KDC bản Phú Minh, xã Thượng Hóa làm điểm của tỉnh; KDC tiểu khu 5, thị trấn Quy Đạt làm điểm của huyện; mỗi xã chọn 1 KDC làm điểm. Nhờ được quan tâm, chỉ đạo sát sao của MTTQ Việt Nam huyện nên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Minh Hóa được tổ chức chu đáo, hiệu quả.

Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho 5 hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” ở bản Phú Minh.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho 5 hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” ở bản Phú Minh.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp với các tổ chức thành viên vận động hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp lồng ghép 5 nội dung của Đề án 05 Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” với các phong trào của các tổ chức thành viên, vận động nhân dân đoàn kết thi đua lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo phát triển kinh tế-văn hóa xã hội, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2015, toàn huyện còn 2.995 hộ nghèo, chiếm 23,74%, giảm 530 hộ, đạt 4,98% (theo chuẩn cũ) so với năm 2014.

Điển hình trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” là thôn Liêm Hóa II (xã Trung Hóa). Thời gian qua, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, số hộ nghèo giảm đáng kể, thôn có 87% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Tỷ lệ con em trong thôn thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng. Nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được triển khai đẩy mạnh; các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, tinh thần đoàn kết của nhân dân ngày càng được thắt chặt. Trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thôn Liêm Hóa II vinh dự được đón nhận danh hiệu “Làng văn hóa cấp huyện”. 

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC" còn phát triển mạnh ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa. Bản Phú Minh, xã Thượng Hóa có 35 hộ dân với 142 nhân khẩu, trong đó có 18 hộ với 82 nhân khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong bản luôn duy trì hoạt động hiệu quả. Đồng bào dân tộc thiểu số luôn tin tưởng, chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” gắn với xây dựng nông thôn mới, bản Phú Minh có 23/35 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (tỷ lệ gần 70%). 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 98% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Người dân biết phát triển kinh tế bằng cách chăn nuôi, trồng rừng, khai thác các sản vật từ rừng... Đời sống kinh tế của bà con ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Bà con trong bản tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau sản xuất, phát triển kinh tế; tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”...

X.V