.

HĐND Lệ Thủy: Một nhiệm kỳ sôi động

Chủ Nhật, 03/04/2016, 21:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Bám sát nhiệm vụ của mình, những năm qua Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Lệ Thủy đã thực hiện tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Qua đó tạo sự thống nhất trong tổ chức Đảng, chính quyền và nâng cao tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân để xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Thực tế những năm qua cho thấy hầu hết các nghị quyết của HĐND huyện Lệ Thủy về phát triển kinh tế-xã hội, các biện pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương đã được thực hiện nghiêm túc, góp phần đưa huyện nhà ngày càng phát triển.

Thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế, nhân dân xã Xuân Thủy đẩy mạnh bê tông hóa giao thông nông thôn để xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế, nhân dân xã Xuân Thủy đẩy mạnh bê tông hóa giao thông nông thôn để xây dựng nông thôn mới.

Thống kê từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 16 kỳ họp, trong đó có 5 kỳ họp bất thường. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đều tổ chức hội nghị liên tịch để chuẩn bị nội dung và các điều kiện cho tổ chức kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật.

Về cơ bản công tác chuẩn bị cho mỗi kỳ họp được thực hiện chu đáo, kịp thời, thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của Thường trực HĐND, UBND cũng như các ban của HĐND huyện và các ngành liên quan đối với nội dung, chương trình kỳ họp.

Từ các kỳ họp này, HĐND huyện đã ban hành 90 nghị quyết, trong đó, có 37 nghị quyết về công tác tổ chức, 23 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực ngân sách, 21 nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và 9 nghị quyết về các lĩnh vực khác.

Sau các kỳ họp, UBND huyện đã kịp thời tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện; đồng thời chỉ đạo các cấp, ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Liên quan đến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND huyện đã chọn lọc nội dung chất vấn sát với tình hình thực tế về những vấn đề bức xúc nổi cộm mà cử tri quan tâm. Thống kê qua các kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu HĐND huyện Lệ Thủy đã có 59 lượt ý kiến chất vấn UBND huyện và các cơ quan liên quan.

Những vấn đề bức xúc từ cơ sở đã được nhiều đại biểu HĐND huyện đưa vào chương trình nghị sự để phân tích, mổ xẻ và tìm ra hướng giải quyết. Trên cơ sở đó, UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc thực thi nhiệm vụ cũng như giải quyết kiến nghị của cử tri và chỉ đạo điều hành công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, những năm qua, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã kịp thời xây dựng chương trình hoạt động giám sát, đồng thời bổ sung, điều chỉnh chương trình kế hoạch giám sát phù hợp với kế hoạch chung của huyện. Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề mà cử tri quan tâm, những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của huyện trên các lĩnh vực quan trọng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành 11 cuộc giám sát chuyên đề; các Ban HĐND huyện tiến hành 16 cuộc giám sát chuyên đề. Trong đó Ban Kinh tế - Xã hội tiến hành 8 cuộc và Ban Pháp chế thực hiện 8 cuộc giám sát trên các lĩnh vực: về cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giám sát việc quản lý nhà nước về khai thác cát trắng và sỏi biên hòa trên địa bàn, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số xã làm điểm và một số phòng ban, đơn vị liên quan, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng hưởng chế độ người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 13, Nghị định 67 của Chính phủ từ 2012-2013;...

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện cũng đã tiến hành giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết HĐND, kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại các phòng ban, đơn vị và các xã, thị trấn.

Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhiệm kỳ 2011-2016, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức tiếp xúc 220 lượt điểm trên địa bàn với trên 12.000 lượt cử tri tham gia, tiếp nhận hơn 1.000 ý kiến của cử tri kiến nghị về các lĩnh vực của địa phương.

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Lâm Thủy chăm lo sản xuất ổn định đời sống.
Đồng bào dân tộc thiểu số xã Lâm Thủy chăm lo sản xuất ổn định đời sống.

Đồng thời phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện tổng hợp, phân loại ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Về cơ bản các ý kiến kiến nghị của cử tri đều được UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND huyện Lệ Thủy đã chủ trì 46 đợt tiếp công dân và đã tiếp 58 lượt công dân tại phòng tiếp dân của huyện.

Từ thực tiễn thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐND huyện thời gian qua, tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác tổ chức và hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016 mới đây, hầu hết các đại biểu đã thống nhất cao với một số kinh nghiệm và giải pháp thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐND huyện thời gian tới. Đó là mọi hoạt động của HĐND huyện phải bám sát đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; phải luôn cải tiến và nâng cao chất lượng kỳ họp, bảo đảm nội dung các nghị quyết có tính khả thi cao.

Đồng thời phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của tập thể, tạo điều kiện để các đại biểu tham gia thảo luận, chất vấn và tham gia quyết định các vấn đề theo luật định. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác phối hợp, điều hòa hoạt động giám sát giữa Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện; phối hợp tốt với UBND huyện trong giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp, giải quyết kịp thời những vướng mắc và tồn đọng ở cơ sở...

Có thể nói, những kết quả đạt được trong tổ chức và hoạt động của HĐND huyện Lệ Thủy thời gian qua đã có tác dụng tích cực trong việc khắc phục những tồn tại, hạn chế của các cơ quan chức năng về thực hiện công tác quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó tăng cường công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân, các phòng, ban cấp huyện và cơ sở để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguyễn Hoàng