.

Đồng tình sửa Nghị định thư về hiệp định thành lập WTO

Thứ Sáu, 27/11/2015, 08:33 [GMT+7]
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập WTO. (Ảnh: Phương Hoa​/TTXVN)

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập WTO.

(Ảnh: Phương Hoa​/TTXVN)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, chiều 26-11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Với 85,63% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Nghị quyết nêu rõ Phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới để bổ sung Hiệp định tạo thuận lợi thương mại vào Phụ lục 1A của Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới.

Việt Nam cam kết thực hiện toàn bộ các điều khoản trong Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới.

Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoàn tất thủ tục đối ngoại về việc phê chuẩn theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới và tổ chức thực hiện sau khi Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới có hiệu lực đối với Việt Nam.

Theo Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

>> Quốc hội thông qua Luật Trưng cầu dân ý, thi hành từ 1-7-2016