.

Đảng bộ thành phố Đồng Hới: Tăng cường lãnh đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015

Thứ Năm, 26/11/2015, 08:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2015 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại trên địa bàn thành phố, trong đó đáng chú ý nhất là các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy tiến hành đại hội Đảng hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Song song với công tác đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ thành phố Đồng Hới tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ở thành phố Đồng Hới giai đoạn 2010-2015
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ở thành phố Đồng Hới giai đoạn 2010-2015.

Trên tinh thần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn thành phố Đồng Hới được triển khai đúng tiến độ, quy trình, an toàn, văn minh. Kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt theo đúng nhân sự chuẩn bị. Đến cuối tháng 7-2015, tất cả 59 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020 thực sự đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đảng viên (ĐV) và quần chúng nhân dân; qua đó củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và ĐV, tạo bước chuyển biến quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở nhiệm kỳ mới.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX nêu rõ phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng thành phố Đồng Hới giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của tỉnh, phấn đấu trở thành thành phố du lịch”.

Quá trình đại hội được chuẩn bị công phu, tập trung trí tuệ, công sức của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố. Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đủ số lượng gồm 43 người, bảo đảm đúng cơ cấu, tỷ lệ nữ, từng bước trẻ hóa và có sự chuyển tiếp giữa các thế hệ, chất lượng nâng lên rõ rệt.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy khóa mới; xác định những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt cũng như lâu dài. Ban Thường vụ cũng tiến hành phân công nhiệm vụ, phân công địa bàn công tác cho các Ủy viên Thường vụ, Thành ủy viên, nhanh chóng ổn định tình hình ở cơ sở; tập trung triển khai đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Sau thành công của đại hội Đảng hai cấp, cán bộ, ĐV và các tầng lớp nhân dân càng tin tưởng, kỳ vọng đến sự phát triển của thành phố nói chung và các xã, phường trên địa bàn nói riêng, từ đó góp phần xây dựng Đồng Hới văn minh, hiện đại, nhanh chóng trở thành thành thành phố du lịch trẻ. Một trong những nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ thành phố là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 trên tất cả các lĩnh vực về xây dựng Đảng, củng cố quốc phòng- an ninh; phát triển kinh tế- xã hội...

Về công tác xây dựng Đảng, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công Đại hội Đảng gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; sắp xếp, kiện toàn, củng cố các mô hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô các đơn vị theo loại hình, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐV. Công tác cán bộ được triển khai đúng quy trình.

Trước và sau đại hội Đảng hai cấp, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiến hành bổ nhiệm và giới thiệu bầu bổ sung 27 cán bộ vào các chức danh chủ chốt của cơ quan, ban, ngành cấp thành phố; thực hiện bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai xây dựng quy chế làm việc cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ.

Trên lĩnh vực kinh tế- xã hội, các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mở rộng ngành nghề dịch vụ; chủ động đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch tại các bãi tắm được quy hoạch: Nhật Lệ, Quang Phú, Bảo Ninh; chỉ đạo hai xã Lộc Ninh, Nghĩa Ninh hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; khuyến khích ngư dân tiếp tục bám biển, mở rộng ngư trường; khai thác, đánh bắt thủy hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt về phát triển kinh tế nên những chỉ tiêu cơ bản mà thành phố đề ra trên các lĩnh vực đều đạt và vượt: giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,4%; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 7,1%; giải quyết việc làm cho 5.640 lao động...

Những tháng còn lại của năm 2015, Đảng bộ thành phố Đồng Hới xác định: Tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; Kiện toàn các chức danh chủ chốt sau đại hội, nhất là đối với các cơ quan lãnh đạo thành phố, xã, phường; Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với hệ thống chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; Nâng cao chất lượng việc ban hành các nghị quyết, chương trình nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đã đề ra.

Thanh Long